Hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului împotriva Republicii Moldova în cauzele cu privire la pretinsa încălcare a articolului 3 al Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (interzicerea torturii) (Avocatul Poporului nr. 9-10/2006)