Metodologia de monitorizare a selectivității justiției penale

Fișa de monitorizare a ședințelor de judecată

Fişa cazului monitorizat

Metodologia de monitorizare a selectivității justiției penale a fost revizuită de Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului” în cadrul Proiectului „Mobilizarea societății civile întru susținerea integrității în justiție în Republica Moldova”, implementat de către Freedom House în parteneriat cu Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului”, cu suportul financiar al Guvernului Statelor Unite ale Americii și conține reperele metodologice de bază privind: obiectivele și principiile de monitorizare; monitorizarea proceselor penale prin prisma selectivității; criteriile de identificare a selectivității justiției penale, indicatorii de monitorizare; modelul Fișei cazului monitorizat și modelul Fișei de monitorizare a ședințelor de judecată pe cazurile monitorizate.