Acasă Coţofan c. Moldovei şi Rusiei
  Denumirea cauzei:

  Coţofan c. Moldovei şi Rusiei

  159

  Tip act: Hotărâre  

  Soluție cauză: Neîncălcare  

  Organul emitent: Comitet  

  Numărul cererii: 5659/07

  Anul pronunțării: 2019

  Data pronunțării: 2019-06-18

  După articolul examinat: Art. 1  Art. 13  Protocolul nr. 1 Art. 1  

  După articolul incălcat:

  Suma despăgubirilor achitate de Moldova: € 0

  Descrierea sumelor:
  Prejudiciu material - 44 Euro
  Prejudiciu moral - 3.000 Euro
  Costuri și cheltuieli - 2.000 Euro

  (sumele urmează a fi achitat de către Federația Rusă)

  Link CEDO: Vezi

  Reprezentantul reclamantului:
  I. Manole

  Comentarii dosar:

  În privința Republicii Moldova nu a fost constatată nicio încălcare a Convenției. Doar Federația Rusă a fost găsită vinovată de încălcarea Convenției (Art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie şi Art. 13 din Convenţie).