Acasă DO în Moldova Rapoarte cu privire la combaterea corupţiei

Rapoarte cu privire la combaterea corupţiei

Raportul de evaluare cu privire la Moldova adoptat de Grupul Statelor contra Corupţiei (GRECO) din 17 octombrie 2003

Raportul de conformitate cu privire la Moldova adoptat de Grupul Statelor contra Corupţiei (GRECO) din 9 decembrie 2005

 

Raportul de evaluare cu privire la Moldova adoptat de Grupul Statelor contra Corupţiei (GRECO) din 13 octombrie 2006

Raportul naţional realizat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei privind progresele şi perspectivele în reprimarea corupţiei în anul 2006

 

Raportul naţional realizat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei privind progresele şi perspectivele în reprimarea corupţiei în anul 2007

Raportul „Reflectarea fenomenului corupţiei în mass-media în octombrie-decembrie 2007” realizat de Centrul Independent de Jurnalism

Studiul „Eficienţa mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilităţii” efectuat de către Centrul pentru Analiza şi Prevenirea Corupţiei din iulie 2009 (în limba engleză)

 

Raportul „Reflectarea fenomenului corupţiei în mass-media în ianuarie-martie 2008” realizat de Centrul Independent de Jurnalism

 

Studiul „Declararea averilor şi veniturilor demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere: probleme şi perspective de soluţionare pentru Republica Moldova” efectuat de către Centrul pentru Analiza şi Prevenirea Corupţiei din martie 2009 (în limba engleză)

Studiul „Eficienţa mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilităţii proiectelor de acte legislative şi alte acte normative între anii 2006-2009” efectuat de către Centrul pentru Analiza şi Prevenirea Corupţiei din iulie 2009 (în limba engleză)