Acasă Cauze moldovenești Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2015

Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2015

Potrivit raportului Curţii în privința Moldovei – 1,011 de cereri (în anul 2014 1,101 de cereri) au fost alocate unui organ judiciar (în acest sens situându-se pe locul 11 din cele 47 de state membre); au fost comunicate Guvernului 121 de cereri (în anul 2014 – 73 de cereri); 926 de cereri (în anul 2014 – 1,341 de cereri și în anul 2013 – 3,143 de cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronunțate 19 hotărâri, referitor la 20 de cereri (24 hotărâri în anul 2014).

Conform raportului Curţii, la data de 31 decembrie 2015, 1,223 de cereri pendinte (în anul 2014 -1,159 de cereri) erau îndreptate împotriva Moldovei, situându-se pe locul 11 în acest sens.

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația țării, Moldova poziționându-se la locul 3, cu indicele 2,84 de cereri la 10,000 locuitori, pe când în anul 2014 indicele era de 3,11, fiind pe locul 4.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2015, Curtea a pronunțat 19 hotărâri, pe când în anul 2014 a pronunțat 24 hotărâri, dintre care în 18 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției.

 

art. CEDOtotal violăridetaliinr. de violăricauze principale
Articolul 2 al Convenției

(dreptul la viață)

3investigare ineficientă a unei plângeri de maltratare, care putea pune în pericol viața reclamantului3Ciobanu

Pisari

Lari

Articolul 3 al Convenţiei
(interzicerea torturii)
5condiţii inadecvate de detenţie și investigare ineficientă3Silvestru

Pisaroglu

Veretco

rele tratamente pe durata detenției și investigare ineficientă2Doroseva

I.P.

Articolul 5 al Convenţiei
(dreptul la libertate şi siguranţă)
5lipsa motivelor relevante și suficiente pentru aplicarea arestului preventiv3Rimschi

Veretco

Sara

dreptul la libertate și siguranță1Veretco
compensarea neechitabilă a prejudiciului1Veretco
Articolul 6 al Convenţiei
(dreptul la un proces echitabil)
5judecarea cauzei în mod neechitabil și într-un temern nerezonabil4Parasca

Botezatu

Morari și Spiridonov

Lebedinschi

casarea arbitrară a unei hotărâri judecătorești1Brantom International S.R.L.
Articolul 8 al Convenţiei
(dreptul la respectul vieţii private şi de familie)
3încălcarea dreptului la familie1N.P.
Articolul 11 al Convenţiei
(Libertatea de întrunire și de asociere)
1Omisiunea statului de a proteja dreptul la libertatea de întrunire pașnică1Promo-Lex și alții
Articolul 13 al Convenţiei
(Dreptul la un remediu efectiv)
3dreptul la un recurs efectiv3Morari și Spiridonov

I.P.

Promo-Lex și alții

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție

(protecția proprietății)

3încălcarea dreptului la proprietate3Parasca

Morari și Spiridonov

Donprut S.R.L.

Prin hotărârile și deciziile pronunţate în 2015 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensaţii în mărime de EUR 171,199 (EUR 225,271 în 2014).