Acasă Cauze moldovenești Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2015

Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2015

Potrivit raportului Curţii în privința Moldovei – 1,011 de cereri (în anul 2014 1,101 de cereri) au fost alocate unui organ judiciar (în acest sens situându-se pe locul 11 din cele 47 de state membre); au fost comunicate Guvernului 121 de cereri (în anul 2014 – 73 de cereri); 926 de cereri (în anul 2014 – 1,341 de cereri și în anul 2013 – 3,143 de cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronunțate 19 hotărâri, referitor la 20 de cereri (24 hotărâri în anul 2014).

Conform raportului Curţii, la data de 31 decembrie 2015, 1,223 de cereri pendinte (în anul 2014 -1,159 de cereri) erau îndreptate împotriva Moldovei, situându-se pe locul 11 în acest sens.

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația țării, Moldova poziționându-se la locul 3, cu indicele 2,84 de cereri la 10,000 locuitori, pe când în anul 2014 indicele era de 3,11, fiind pe locul 4.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2015, Curtea a pronunțat 19 hotărâri, pe când în anul 2014 a pronunțat 24 hotărâri, dintre care în 18 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției.

 

art. CEDO total violări detalii nr. de violări cauze principale
Articolul 2 al Convenției

(dreptul la viață)

3 investigare ineficientă a unei plângeri de maltratare, care putea pune în pericol viața reclamantului 3 Ciobanu

Pisari

Lari

Articolul 3 al Convenţiei
(interzicerea torturii)
5 condiţii inadecvate de detenţie și investigare ineficientă 3 Silvestru

Pisaroglu

Veretco

rele tratamente pe durata detenției și investigare ineficientă 2 Doroseva

I.P.

Articolul 5 al Convenţiei
(dreptul la libertate şi siguranţă)
5 lipsa motivelor relevante și suficiente pentru aplicarea arestului preventiv 3 Rimschi

Veretco

Sara

dreptul la libertate și siguranță 1 Veretco
compensarea neechitabilă a prejudiciului 1 Veretco
Articolul 6 al Convenţiei
(dreptul la un proces echitabil)
5 judecarea cauzei în mod neechitabil și într-un temern nerezonabil 4 Parasca

Botezatu

Morari și Spiridonov

Lebedinschi

casarea arbitrară a unei hotărâri judecătorești 1 Brantom International S.R.L.
Articolul 8 al Convenţiei
(dreptul la respectul vieţii private şi de familie)
3 încălcarea dreptului la familie 1 N.P.
Articolul 11 al Convenţiei
(Libertatea de întrunire și de asociere)
1 Omisiunea statului de a proteja dreptul la libertatea de întrunire pașnică 1 Promo-Lex și alții
Articolul 13 al Convenţiei
(Dreptul la un remediu efectiv)
3 dreptul la un recurs efectiv 3 Morari și Spiridonov

I.P.

Promo-Lex și alții

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție

(protecția proprietății)

3 încălcarea dreptului la proprietate 3 Parasca

Morari și Spiridonov

Donprut S.R.L.

Prin hotărârile și deciziile pronunţate în 2015 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensaţii în mărime de EUR 171,199 (EUR 225,271 în 2014).