Acasă Cauze moldovenești Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2014

Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2014

Potrivit raportului Curţii în privința Moldovei – 1,105 de cereri (în anul 2013 1,356 de cereri) au fost alocate unui organ judiciar (în acest sens situându-se pe locul 12 din cele 47 de state membre); au fost comunicate Guvernului 73 de cereri (în anul 2013 85 de cereri); 1,341 de cereri (în anul 2013 3,143 de cereri și în anul 2012 1,905 de cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronunțate 24 hotărâri, pe marginea a 25 de cereri (19 hotărâri în anul 2013).

Conform raportului Curţii, la data de 31 decembrie 2014, 1,159 de cereri pendinte (în anul 2013 -1,414 de cereri și anul 2012 – 3,250 de cereri) erau îndreptate împotriva Moldovei, situându-se pe locul 14 în acest sens.

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația țării, Moldova poziționându-se la locul 4, cu indicele 3,11 de cereri la 10,000 locuitori, pe când în anul 2013 indicele era de 3,8.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2014, Curtea a pronunțat 24 hotărâri, pe când în anul 2013 a pronunțat 19 hotărâri, dintre care în 21 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției.

articolul CEDO total violări detalii nr. de violări cauze principale
Articolul 2 al Convenției

(dreptul la viață)

2 investigare ineficientă a sinuciderii 1 Ziaunys
Articolul 3 al Convenţiei
(interzicerea torturii)
11 omisiunea autorităților de a proteja reclamantul 3 T.M. și C.M.
condiţii inadecvate de detenţie și investigare ineficientă 7 Buhaniuc

Gavrilița

Tcaci

Burlacu

acordarea unei compensații neechitabile 1 N.A.
Articolul 5 al Convenţiei
(dreptul la libertate şi siguranţă)
1 îngrădirea accesului la materialele dosarului 1 Tripăduș
motivare insuficientă pentru arest Ninescu

Buzadji

Gavrilița

Articolul 6 al Convenţiei
(dreptul la un proces echitabil)
9 condamnarea reclamantului în baza unor probe obținute în urma provocării 2 Sandu

Pareniuc

examinarea cauzei fără înștiințarea reclamantului 3 Kenzie Global Limited

Grafescolo S.R.L.

Cornea

neexecutarea hotărîrii judecătorești 3 Chirica

Bondarenco

Baza de transport auto nr.1

neexaminarea acțiunii pe motiv de imunitate a pârâtului 1 Urechean și Pavlicenco
Articolul 8 al Convenţiei
(dreptul la respectul vieţii private şi de familie)
divulgarea ilegală a informației despre starea sănătății 1 Radu
neexecutarea hotărârii judecătorești privind stabilirea custodiei în privința copilului 1 Tocarenco
Articolul 13 al Convenţiei
(Dreptul la un remediu efectiv)
1 lipsa unui remediu efectiv 1 Chirica
Articolul 14 al Convenţiei
(interzicerea discriminării)
1 tolerarea de către autorități a atitudinei violente și discriminatorii față de reclamant 1 T.M. și C.M.
Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție

(protecția proprietății)

3 încălcarea dreptului la proprietate 2 Bondarenco

Baza de transport auto nr.1

confiscarea bancnotelor numismatice 1  Vasîlca

Prin hotărârile și deciziile pronunţate în 2014 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensaţii în mărime de EUR 225,271(EUR 325,600 în 2013).