Acasă Cauze moldovenești Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2014

Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2014

Potrivit raportului Curţii în privința Moldovei – 1,105 de cereri (în anul 2013 1,356 de cereri) au fost alocate unui organ judiciar (în acest sens situându-se pe locul 12 din cele 47 de state membre); au fost comunicate Guvernului 73 de cereri (în anul 2013 85 de cereri); 1,341 de cereri (în anul 2013 3,143 de cereri și în anul 2012 1,905 de cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronunțate 24 hotărâri, pe marginea a 25 de cereri (19 hotărâri în anul 2013).

Conform raportului Curţii, la data de 31 decembrie 2014, 1,159 de cereri pendinte (în anul 2013 -1,414 de cereri și anul 2012 – 3,250 de cereri) erau îndreptate împotriva Moldovei, situându-se pe locul 14 în acest sens.

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația țării, Moldova poziționându-se la locul 4, cu indicele 3,11 de cereri la 10,000 locuitori, pe când în anul 2013 indicele era de 3,8.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2014, Curtea a pronunțat 24 hotărâri, pe când în anul 2013 a pronunțat 19 hotărâri, dintre care în 21 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției.

articolul CEDOtotal violăridetaliinr. de violăricauze principale
Articolul 2 al Convenției

(dreptul la viață)

2investigare ineficientă a sinuciderii1Ziaunys
Articolul 3 al Convenţiei
(interzicerea torturii)
11omisiunea autorităților de a proteja reclamantul3T.M. și C.M.
condiţii inadecvate de detenţie și investigare ineficientă7Buhaniuc

Gavrilița

Tcaci

Burlacu

acordarea unei compensații neechitabile1N.A.
Articolul 5 al Convenţiei
(dreptul la libertate şi siguranţă)
1îngrădirea accesului la materialele dosarului1Tripăduș
motivare insuficientă pentru arestNinescu

Buzadji

Gavrilița

Articolul 6 al Convenţiei
(dreptul la un proces echitabil)
9condamnarea reclamantului în baza unor probe obținute în urma provocării2Sandu

Pareniuc

examinarea cauzei fără înștiințarea reclamantului3Kenzie Global Limited

Grafescolo S.R.L.

Cornea

neexecutarea hotărîrii judecătorești3Chirica

Bondarenco

Baza de transport auto nr.1

neexaminarea acțiunii pe motiv de imunitate a pârâtului1Urechean și Pavlicenco
Articolul 8 al Convenţiei
(dreptul la respectul vieţii private şi de familie)
divulgarea ilegală a informației despre starea sănătății1Radu
neexecutarea hotărârii judecătorești privind stabilirea custodiei în privința copilului1Tocarenco
Articolul 13 al Convenţiei
(Dreptul la un remediu efectiv)
1lipsa unui remediu efectiv1Chirica
Articolul 14 al Convenţiei
(interzicerea discriminării)
1tolerarea de către autorități a atitudinei violente și discriminatorii față de reclamant1T.M. și C.M.
Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție

(protecția proprietății)

3încălcarea dreptului la proprietate2Bondarenco

Baza de transport auto nr.1

confiscarea bancnotelor numismatice1 Vasîlca

Prin hotărârile și deciziile pronunţate în 2014 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensaţii în mărime de EUR 225,271(EUR 325,600 în 2013).