Acasă Cauze moldovenești Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2013

Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2013

Potrivit raportului Curţii în anul 2013 în privința Moldovei – 1,356 de cereri (în anul 2012 938 de cereri) au fost alocate unui organ judiciar (în acest sens situându-se pe locul 11 din cele 47 de state membre); au fost comunicate Guvernului 85 de cereri (în anul 2012 56 de cereri); 3,143 de cereri (în anul 2012 1,905 de cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronunțate 19 hotărâri, fiind soluționate în total 3,162 de cereri.

Conform raportului Curţii, la data de 31 decembrie 2013, 1,414 de cereri pendinte (în anul 2012 – 3,250 de cereri) erau îndreptate împotriva Moldovei, situându-se pe locul 12 în acest sens.

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar la raportat la populația țării, Moldova poziționându-se la locul 4, cu indicele 3,81 cerei la 10,000 locuitori.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2013, Curtea a pronunțat 19 hotărâri, pe când în anul 2012 a pronunțat 27 hotărâri, dintre care în 18 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției.

În perioada 1997 – 2013 în privința Moldovei au fost pronunțate hotărâri privind violarea următoarelor drepturi: rele tratamente – 16%; libertatea și siguranța persoanei – 13%; proces echitabil – 25%; protecția proprietății – 20%; alte drepturi – 26%.

Cea mai importantă hotărâre, din punct de vedere juridic, pronunţată de Curte pe parcursul anului 2013 împotriva Moldovei este în cauza Eremia c. Moldovei, cerera nr. 3564/11, hotărârea din 28 mai 2013,  privind omisiunea autorităților naționale de a întreprinde măsuri adecvate pentru protecția reclamanților împotriva violenței domestice.

 

art. CEDOtotal violăridetaliinr. de violăricauze principale
Articolul 2 al Convenției

(dreptul la viață)

2decesul urmare a leziunilor suferite în custodia poliției și investigare ineficientă a decesului1Timuş şi Ţaruş
investigare ineficientă a unei plângeri de maltratare, care putea pune în pericol viața reclamantului1Eduard Popa
Articolul 3 al Convenţiei
(interzicerea torturii)
11Omisiunea autorităților de a proteja reclamantul3Eremia

Mudric

B. și alții

condiţii inadecvate de detenţie și investigare ineficientă7Mitrofan

Ipati

Iurcu

Gorea

Segheti

Feodorov

Ceachir

investigație ineficientă a violului1N.A.
Articolul 5 al Convenţiei
(dreptul la libertate şi siguranţă)
1detenție ilegală1Danalachi
Articolul 6 al Convenţiei
(dreptul la un proces echitabil)
5lipsa unui proces echitabil5Mitrofan

Beșliu

Strugaru

Pietriș S.A.

Lipcan

Articolul 8 al Convenţiei
(dreptul la respectul vieţii private şi de familie)
3
încălcarea respectului a vieții private și de familie3Ipati

Eremia

B.și alții

Articolul 13 al Convenţiei
(Dreptul la un remediu efectiv)
4dreptul la un recurs efectiv3Mitrofan

Iurcu

Segheti

imposibilitatea de a obține compensații1Timuș și Țaruș
Articolul 14 al Convenţiei
(interzicerea discriminării)
2tolerarea de către autorități a atitudinei violente și discriminatorii față de reclamant2Eremia

Mudric

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție

(protecția proprietății)

3încălcarea dreptului la proprietate

 

3Strugaru

Pietriș S.A.

Lipcan

Prin hotărârile și deciziile pronunţate în 2013 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensaţii în mărime de EUR 325,600 (EUR 842,856 în 2012).