Acasă Cauze moldovenești Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2012

Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2012

Conform raportului Curţii, la data de 01 ianuarie 2013, 3,250 de cereri pendinte (2.5%) erau îndreptate împotriva Moldovei.

În 2012, 938 de cereri împotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional (1,021 de cereri în anul 2011), 1,905 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost scoase de pe rolul Curţii (550 de cereri în anul 2011).După numărul de cereri înregistrate în 2012 raportat la populația țării, Moldova poziționîndu-se la locul 6, cu indicele 2.63 cereri la 10,000 locuitori, pe când în anul 2011 indicele era 2.87 situându-se pe locul 3.

În privința Moldovei, pe parcursul anului respectiv, Curtea a pronunțat 27 de hotărâri, dintre care în 25 de hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției. Cea mai importantă hotărâre, din punct de vedere juridic, pronunţată de Curte pe parcursul anului 2012 împotriva Moldovei este în cauza Catan și Alții c. Moldova și Russia [GC], cererile. 43370/04, 8252/05 și 18454/06), din 19 octombrie 2012, în care a fost abordată, jurisdicția Guvernelor Republicii Moldova și a Federației Ruse în raport cu politicile de educație în regiunea separatist din Moldova.

 

art. CEDO total violări detalii cauze principale
Articolul 2 al Convenției

(dreptul la viață)

1 decesul urmare a leziunilor suferite în custodia poliției și investigare ineficientă a decesului Ghimp și alții
Articolul 3 al Convenţiei
(interzicerea torturii)
13 maltratarea persoanelor și lipsa unei anchete efective pe marginea plângerilor de maltratare Buzilo

Sochichiu

Struc

Gasanov

investigație ineficientă I.G.
condiţii inadecvate de detenţie Feraru

Hadji

Arseniev

Culev

Plotnicova

Modîrcă

Ciorap (nr.3)

Străisteanu și alții

Articolul 5 al Convenţiei
(dreptul la libertate şi siguranţă)
6 detenție ilegală de către organele de drept Levința

Brega și alții

Străisteanu și alții

neinformarea partea apărării despre examinarea demersului de prelungire a arestării preventive Levința
motivarea insuficientă a mandatului de arest Feraru
disconsiderarea demersului apărării de audiere a unui martor Feraru
Articolul 6 al Convenţiei
(dreptul la un proces echitabil)
9 securitatea raporturilor juridice Pîrnău și alții

ASITO (nr.2)

Jomiru și Crețu

Străisteanu și alții

Sfinx-Impex S.A.

Banca Internațională de investiții și dezvoltare MB S.A.

omisiunea acuzării de a prezenta părții apărării și instanșțelor judecătorești anumite materiale din dosar  Plotnicova
admiterea unui apel tardiv al acuzării Ghirea
neexecutarea hotărârii judecătorești Sholokhov
Articolul 8 al Convenţiei
(dreptul la respectul vieţii private şi de familie)
1 compensații insuficiente pentru prejudiciul cauzat G.B. și R.B.
Articolul 9 al Convenţiei
(Libertatea de gândire, de conștiință și de religie)
1 omisiunea autorităților de a elibera documentul necesar pentru înregistrarea comunității religioase Fusu Arcadie și alții
Articolul 11 al Convenţiei
(Libertatea de întrunire și de asociere)
1 arestarea reclamanților pentru desfășurarea demonstrațiilor pașnice Brega și alții
Articolul 13 al Convenţiei
(Dreptul la un remediu efectiv)
2 dreptul la un recurs efectiv Străisteanu și alții

Genderdoc-M

Articolul 14 al Convenţiei
(interzicerea discriminării)
1 dezaprobarea demonstrațiilor pe motive de promovare a homosexualității Genderdoc-M
Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție

(protecția proprietății)

3 încălcarea dreptului la respectul bunurilor sale Pîrnău și alții

Sholokhov

lipsirea de proprietate în urma anulării unor contracte Străisteanu și alții
Articolul 2 al Protocolului nr. 1 la Convenție

(dreptul la instruire)

1 interzicerea accesului la instituțiile de învățământ Catan și alții

Prin hotărârile și deciziile pronunţate în 2012 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensaţii în mărime de EUR 842,856 (EUR 371,258 în 2011).