Acasă Cauze moldovenești Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2012

Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2012

Conform raportului Curţii, la data de 01 ianuarie 2013, 3,250 de cereri pendinte (2.5%) erau îndreptate împotriva Moldovei.

În 2012, 938 de cereri împotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional (1,021 de cereri în anul 2011), 1,905 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost scoase de pe rolul Curţii (550 de cereri în anul 2011).După numărul de cereri înregistrate în 2012 raportat la populația țării, Moldova poziționîndu-se la locul 6, cu indicele 2.63 cereri la 10,000 locuitori, pe când în anul 2011 indicele era 2.87 situându-se pe locul 3.

În privința Moldovei, pe parcursul anului respectiv, Curtea a pronunțat 27 de hotărâri, dintre care în 25 de hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției. Cea mai importantă hotărâre, din punct de vedere juridic, pronunţată de Curte pe parcursul anului 2012 împotriva Moldovei este în cauza Catan și Alții c. Moldova și Russia [GC], cererile. 43370/04, 8252/05 și 18454/06), din 19 octombrie 2012, în care a fost abordată, jurisdicția Guvernelor Republicii Moldova și a Federației Ruse în raport cu politicile de educație în regiunea separatist din Moldova.

 

art. CEDOtotal violăridetaliicauze principale
Articolul 2 al Convenției

(dreptul la viață)

1decesul urmare a leziunilor suferite în custodia poliției și investigare ineficientă a decesuluiGhimp și alții
Articolul 3 al Convenţiei
(interzicerea torturii)
13maltratarea persoanelor și lipsa unei anchete efective pe marginea plângerilor de maltratareBuzilo

Sochichiu

Struc

Gasanov

investigație ineficientăI.G.
condiţii inadecvate de detenţieFeraru

Hadji

Arseniev

Culev

Plotnicova

Modîrcă

Ciorap (nr.3)

Străisteanu și alții

Articolul 5 al Convenţiei
(dreptul la libertate şi siguranţă)
6detenție ilegală de către organele de dreptLevința

Brega și alții

Străisteanu și alții

neinformarea partea apărării despre examinarea demersului de prelungire a arestării preventiveLevința
motivarea insuficientă a mandatului de arestFeraru
disconsiderarea demersului apărării de audiere a unui martorFeraru
Articolul 6 al Convenţiei
(dreptul la un proces echitabil)
9securitatea raporturilor juridicePîrnău și alții

ASITO (nr.2)

Jomiru și Crețu

Străisteanu și alții

Sfinx-Impex S.A.

Banca Internațională de investiții și dezvoltare MB S.A.

omisiunea acuzării de a prezenta părții apărării și instanșțelor judecătorești anumite materiale din dosar Plotnicova
admiterea unui apel tardiv al acuzăriiGhirea
neexecutarea hotărârii judecătoreștiSholokhov
Articolul 8 al Convenţiei
(dreptul la respectul vieţii private şi de familie)
1compensații insuficiente pentru prejudiciul cauzatG.B. și R.B.
Articolul 9 al Convenţiei
(Libertatea de gândire, de conștiință și de religie)
1omisiunea autorităților de a elibera documentul necesar pentru înregistrarea comunității religioaseFusu Arcadie și alții
Articolul 11 al Convenţiei
(Libertatea de întrunire și de asociere)
1arestarea reclamanților pentru desfășurarea demonstrațiilor pașniceBrega și alții
Articolul 13 al Convenţiei
(Dreptul la un remediu efectiv)
2dreptul la un recurs efectivStrăisteanu și alții

Genderdoc-M

Articolul 14 al Convenţiei
(interzicerea discriminării)
1dezaprobarea demonstrațiilor pe motive de promovare a homosexualitățiiGenderdoc-M
Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție

(protecția proprietății)

3încălcarea dreptului la respectul bunurilor salePîrnău și alții

Sholokhov

lipsirea de proprietate în urma anulării unor contracteStrăisteanu și alții
Articolul 2 al Protocolului nr. 1 la Convenție

(dreptul la instruire)

1interzicerea accesului la instituțiile de învățământCatan și alții

Prin hotărârile și deciziile pronunţate în 2012 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensaţii în mărime de EUR 842,856 (EUR 371,258 în 2011).