Acasă Cauze moldovenești Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2010

Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2010

Moldova este printre primele 7 tari cu cele mai multe cereri depuse la Curte impotriva lor. Conform raportului Curtii, la data de 01 ianuarie 2011, 3,850 de cereri pendinte (2.8%) erau indreptate impotriva Moldovei.
In 2010, 945 de cereri impotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional, 434 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost scoase de pe rolul Curtii, iar 21 de cereri au fost declarate admisibile, cereri comunicate Guvernului 135.
Pe parcursul anului 2010, Curtea a adoptat 28 de hotarari impotriva Moldovei, dintre care in 20 de hotarari a constatat cel putin o violare a Conventiei, iar 8 hotarari se refera la satisfactia echitabila.
In urmatorul tabel este prezentata analiza statistica a cererilor depuse la CtEDO impotriva Moldovei in anul 2010 comparativ cu anul 2009.

2010 2009 +/- 1.11.1998-01.01.2011
Cereri alocate unui organ decizional 945 1,322 – 28% 6,381
Cereri declarate inadmisibile sau radiate 434 386  12% 2,694
Cereri comunicate Guvernului 135 217 – 60% 828
Cereri declarate admisibile 21 36 -41,6% 242
Hotarari adoptate 28 30 – 6,6% 196
Cereri radiate, printr-o decizie sau o hotarare, in urma incheierii acordului amiabil sau a declaratiei unilaterale 51 21 142% 143
01.01.2011 31.12.2009 +/-
Cereri pendinte in fata unui organ decizional 3,850 3,349 15%

Printre cele mai importante hotarari din punct de vedere juridic pronuntate de Curte pe parcursul anului 2010 sunt urmatoarele: Railean c. Moldovei, Iorga c. Moldovei si Anusca c. Moldovei, in care prima data Curtea de la Strasbourg a constatat ca autoritatile nationale au omis de a ancheta eficient circumstantele decesului; Vetrenko c. Moldovei, in care Curtea a constatat arbitrarietatea hotararii de condamnare a reclamantului. In Ciubotaru c. Moldovei, Curtea a considerat ca refuzul autoritatilor domestice de a inregistra etnia reclamantului in actele de identitate constituie o ingerinta in dreptul la viata privata.
Prin hotararile pronuntate in 2010, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat sa plateasca compensatii in marime de EUR 874,687.18.
Analiza pe articole a hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate in cauzele moldovenesti in anul 2010

art. CEDO

total violari

detalii

nr. de violari

cauze principale

Articolul 2 al Conventiei
(dreptul la viata)

3

investigarea ineficienta a decesului

3

Iorga, Railean, Anusca
Articolul 3 al Conventiei
(interzicerea torturii)

11

maltratarea persoanelor

4

Paduret, Brega. Parnov, I.D.
lipsa unei anchete efective pe marginea plangerilor de maltratare

4

Paduret, Parnov Popa, Matasaru
compensatii insuficiente la nivel national

1

Ciorap (Nr.3)
conditii inadecvate de detentie

1

I.D.
neacordarea asistentei medicale adecvate detinutilor

1

Oprea
Articolul 5 al Conventiei
(dreptul la libertate si siguranta)

2

retinerea administrativa fara o banuiala rezonabila ca a fost comisa o contraventie

1

Brega
motivarea insuficienta a mandatului de arest

1

Oprea
Articolul 6 al Conventiei
(dreptul la un proces echitabil)

3

condamnarea arbitrara a reclamantului

1

Vetrenko
lipsa de citare a reclamantului in instanta de recurs

1

Bucuria
neexecutarea hotararii judecatoresti

1

Panov
casarea hotararilor judecatoresti irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

2

Eugenia si Doina Duca, Straisteanu si Altii
Articolul 8 al Conventiei
(dreptul la respectul vietii private si de familie)

2

refuzul autoritatilor de a introduce in actele de identitate entia reclamantului

1

Ciubotaru
incalcarea onoarei si demnitatii

1

Petrenko
Articolul 10 al Conventiei
(libertate de exprimare)

1

Admiterea neintemeiata a actiunii de defaimare

1

Sofranschi
Articolul 11 al Conventiei
(libertatea de intrunire si de asociere)

3

refuzul fara motive imperioase de a autoriza intruniri pasnice

1

PPCD (nr.2)
masuri disproportionate – arestarea reclamantilor pentru participarea la intruniri

2

Hyde Park si altii (No. 5 si 6)
Articolul 13 al Conventiei
(dreptul la un recurs efectiv)

4

lipsa dreptului la nivel national de a cere compensatii pentru violarea Conventiei

3

Parnov, Popa, I.D.
Lipsa recurs intern pentru urgentarea proceduri judecatoresti

1

Panov
Articolul 3 al Protocolului nr. 1 la Conventie
(dreptul la alegeri libere)

1

Interdictia detinatorilor mai multor cetatenii de accede in Parlament

1

Tanase