Acasă Cauze moldovenești Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2009

Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2009

In anul 2009, Republica Moldova s-a clasat printre primele 10 tari cu cele mai multe cereri depuse la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Curtea) impotriva lor. La 23 decembrie 2009, 3,510 de cereri pendinte erau indreptate la Curte impotriva Moldovei.
In anul 2009, 1,322 astfel de cereri impotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional al Curtii, 386 de cereri au fost declarate inadmisibile, 36 de cereri au fost declarate admisibile, iar 217 de cereri au fost comunicate Guvernului Moldovei. Pe parcursul anului 2009, Curtea a adoptat 29 de hotarari cu privire la fondul cauzelor moldovenesti si o hotarare cu privire la satisfactia echitabila. In toate cele 29 de hotarari a fost constatata cel putin o violare a Conventiei. Majoritatea cererilor examinate actualmente in Camera dateaza din anii 2004-2005.
In urmatorul tabel este prezentata analiza statistica a cererilor depuse la CtEDO impotriva Moldovei in anul 2009 comparativ cu anii 2008, 2007 si 2006.
Analiza statistica a cererilor depuse la Curtea Europeana a Drepturilor Omului impotriva Moldovei in anul 2009 comparativ cu anii 2008, 2007 si 2006

2006

2007

+/- 2006

2008

+/-2007

2009

+/-2008

1.11.1998-23.12.2009

Cereri alocate unui organ decizional

519

887

+70.9 %

1,147

+29%

1,322

+ 15%

5,372

Cereri declarate inadmisibile sau scoase de pe rol

248

201

-18.95%

477

+137%

386

– 19%

1,904

Cereri comunicate Guvernului

99

73

-26.26%

126

+73%

217

+ 72%

692

Hotarari pronuntate

20

60

+300%

33

– 45%

30

– 9%

168

31.12.2007

+/-

31.12.2008

+/-

31.12.2009

+/-

Cereri pendinte in fata unui organ decizional

1445

1,830

+26.64%

2,442

+33%

3,349

+ 37%

 

Printre cele mai importante hotarari din punct de vedere juridic pronuntate de Curte pe parcursul anului 2009 sunt Paladi(in care s-a detaliat jurisprudenta Curtii cu privire la masurile interimare indicate), Olaru si Altii(in care Curtea a indicat, aplicand procedura pilot, modificarea legislatiei moldovenesti in domeniul acordarii spatiului locativ de stat), Iordachi si Altii(in care a fost examinata calitatea legislatiei cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice) si Manole si Altii (in care Curtea a mentionat pentru prima data obligatia statelor impusa de art. 10 CEDO de a garanta independenta editoriala a institutiilor publice a audiovizualului).
Sub aspectul cuantumului prejudiciilor acordate, in anul 2009, cea mai costisitoare a fost hotararea Dacia SRL, in care Guvernul a fost obligat sa restituie reclamantului hotelul Dacia din Chisinau sau sa-i plateasca EUR 7,237,700 cu titlu de prejudiciu material, EUR 25,000 cu titlu de prejudiciu moral si EUR 6,000 cu titlu de costuri si cheltuieli. In aceasta cauza a fost restituit hotelul, insa prejudiciul cauzat statului a fost de EUR 921,625.

Analiza pe articole a hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate in cauzele moldovenesti in anul 2009

art. CEDO

total violari

detalii

nr. de violari

cauze principale

Articolul 3 al Conventiei
(interzicerea torturii)

14

maltratarea reclamantilor

4

Breabin, Gurgurov, Buzilov, Valeriu si Nicolae Rosca
lipsa unei anchete efective pe marginea plangerilor de maltratare

5

Breabin, Gurgurov, Buzilov, Petru Rosca, Valeriu si Nicolae Rosca
nesanctionarea adecvata a persoanelor care au aplicat tortura

1

Valeriu si Nicolae Rosca
conditii inadecvate de detentie

3

Straisteanu si Altii,  Valeriu si Nicolae Rosca, Gavrilovici
neacordarea asistentei medicale adecvate detinutilor

1

Paladi
Articolul 5 al Conventiei
(dreptul la libertate si siguranta)

7

detentia persoanei fara un mandat de arest valabil

2

Paladi, Straisteanu si Altii
retinerea administrativa fara o banuiala rezonabila ca a fost comisa o contraventie

1

Hyde Park (nr. 4)
retinerea penala fara a exista temei pentru retinere

1

Leva
neinformarea despre toate acuzatiile penale care vizau reclamantul

1

Leva
motivarea insuficienta a mandatului de arest

1

Straisteanu si Altii
organizarea intrevederilor la CCCEC in conditii care trezeau suspiciuni cu privire la confidentialitatea lor

1

Leva
Articolul 6 al Conventiei
(dreptul la un proces echitabil)

16

neexecutarea hotararilor judecatoresti

4

Olaru si Altii, Ceborari si Altii, Decev, Fedotov
nelimitarea discriminatorie in timp a actiunii judiciare a procurorului

3

Straisteanu si Altii, Baroul Partner-A., Ipteh S.A.
durata excesiva a procedurilor

3

Panzari, Deservire SRL, Matei si Tutunaru
casarea hotararilor judecatoresti irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

2

Eugenia si Doina Duca, Straisteanu si Altii
necitarea reclamantului in judecata

2

Godorozea, Masaev
refuzul de a admite reclamantul in procedurile judiciare care ii vizau drepturile si neexaminarea pretentiilor sale judiciare

1

Business si Investitii pentru Toti
condamnarea contraventionala fara acordarea unui aparator si a timpului pentru pregatirea apararii

1

Petru Rosca
Articolul 8 al Conventiei
(dreptul la respectul vietii private si de familie)

1

garantii insuficiente in legislatie pentru a preveni interceptarea abuziva a convorbirilor telefonice

1

Iordachi si Altii
Articolul 9 al Conventiei
(libertatea de constiinta si religie)

1

sanctionarea contraventionala pentru exercitare practicilor religioase a unui cult nerecunoscute de stat

1

Masaev
Articolul 10 al Conventiei
(libertate de exprimare)

3

examinarea incorecta a cauzelor privind apararea onoarei si demnitatii

1

Flux (nr. 7)
lipsa in legislatia nationala a prevederilor suficiente care ar garanta independenta editoriala a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

1

Manole si Altii
condamnarea la arest administrativ pentru insulta

1

Gavrilovici
Articolul 11 al Conventiei
(libertatea de intrunire si de asociere)

4

refuzul fara motive imperioase de a autoriza intruniri pasnice

4

Hyde Park, Hyde Park (nr. 2), Hyde Park (nr. 3), Hyde Park (nr. 4)
Articolul 13 al Conventiei
(dreptul la un recurs efectiv)

6

lipsa dreptului la nivel national de a cere compensatii pentru violarea Conventiei

4

Breabin, Straisteanu si Altii, Gurgurov, Fedotov
imposibilitatea de a se opune la nivel national incalcarii Conventiei

2

Panzari, Deservire SRL
Articolul 34 al Conventiei
(dreptul de a sesiza CtEDo cu o cerere individuala)

1

neexecutarea prompta a masurilor interimare indicate de Curte in temeiul art. 39 al Regulamentului Curtii

1

Paladi
Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Conventie
(protectia proprietatii)

9

neexecutarea hotararilor judecatoresti

4

Ceborari si Altii, Decev, Olaru si Altii, Fedotov
lipsirea de proprietate in urma anularii privatizarii din motive neimputabile reclamantului

3

Straisteanu si Altii, Baroul Partner-A., Ipteh S.A.
Casarea hotararilor judecatoresti irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

2

Eugenia si Doina Duca, Straisteanu si Altii