Acasă Cauze moldovenești Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2007

Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2007

In 2007, impotriva Moldovei au fost depuse 987 de cereri, 63 de cereri au fost declarate admisibile si 73 de cereri au fost comunicate Guvernului Moldovei. In 2007, CtEDO a pronuntat 60 hotarari contra Moldovei.
Schema de mai jos contine date statistice cu privire la activitatea Curtii Europene a Drepturilor Omului in anul 2007 comparativ cu anul 2006.

Analiza statistica privind cererile depuse la CtEDO impotriva Moldovei si examinarea acestora in anul 2007 comparativ cu anul 2006 
(varianta word a acestei scheme este disponibila aici).

2006

2007

variatie

01.11.1998  – 2007

Cereri la CtEDO depuse impotriva Moldovei

621

987

+ 58.93 %

3,785

Cereri la CtEDO depuse impotriva Moldovei, care au fost alocate unui organ decizional

519

887

+ 70.9 %

2,969

Cereri moldovenesti aflate pe rol la CtEDO

1445

1830

   + 26.64 %

Cereri comunicate Guvernului

99

73

– 26.26 %

349

Cereri declarate admisibile

36

63

+ 75 %

155

Cereri declarate inadmisibile sau scoase de pe rol (inclusiv acordurile amiabile)

248

201

– 18.95 %

1043

Hotarari pronuntate

20

60

+ 300 %

105
(inclusiv 3 cu privire la satisfactia echitabila)

Acorduri amiabile

2

20

+ 1000 %

23

Urmatoarea schema prezinta analiza hotararilor CtEDO pronuntate in cauzele moldovenesti in anul 2007.

Analiza hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate in cauzele moldovenesti in anul 2007
(varianta word a acestei scheme este disponibila aici)

nr. de violari

detalii

nr. de violari

principalele cauze

Articolul 3 al Conventiei
(interzicerea torturii)

15

Maltratarea reclamantilor

3

Pruneanu c. Moldovei, Colibaba c. Moldovei
Hranirea fortata a reclamantului

1

Ciorap c. Moldovei
Conditii inadecvate de detentie

5

Istratii s.a. c Moldovei, Modarca c. Moldovei, Ciorap c. Moldovei, Turcan c. Moldovei
Neacordarea asistentei medicale strict necesare detinutilor

2

Istratii s.a. c. Moldovei, Paladi c. Moldovei
Anchetarea inadecvata

4

Pruneanu c. Moldovei, Colibaba c. Moldovei,
Articolul 5 al Conventiei
(dreptul la libertate si siguranta)

27

5.1 Detinerea neregulamentara a reclamantului intr-o institutie psihiatrica

1

David c. Moldovei
5.1 Retinerea „ilegala” a reclamantului pe motiv ca el „nu s-a supus ordinelor legale ale politistilor”

1

Gutu c. Moldovei
5.1 Arestarea reclamantului fara a exista motive verosimile de a-l banui ca a savarsit o crima

2

Musuc c. Moldovei, Stepuleac c. Moldovei
5.1 Detinerea in arest a reclamantului fara un mandat de arest valabil

7

Modarca c. Moldovei, Paladi c. Moldovei, Gorea c. Moldovei, Stici c. Moldovei, Ursu c. Moldovei
5.3 Motivarea insuficienta a mandatului de arest

10

Istratii s.a. c. Moldovei, Modarca c. Moldovei, Turcan si Turcan c. Moldovei, Musuc c. Moldovei
5.4 Neacordarea accesului avocatului reclamantului la probele care justificau necesitatea arestarii/neaudierea, fara a prezenta motive, a unui martor al apararii chemat pentru a combate necesitatea arestarii

3

Turcan si Turcan c. Moldovei, Musuc c. Moldovei
5.4 Neasigurarea intrevederilor confidentiale dintre reclamant si avocatul sau la nivel national

3

Castravet c. Moldovei, Istratii s.a. c. Moldovei, Modarca c. Moldovei,
Articolul 6 al Conventiei
(dreptul la un proces echitabil)

34

Necitarea reclamantului in judecata

1

Gutu c. Moldovei
Examinarea cauzei reclamantului de un judecator in privinta caruia existau suficiente motive de a crede ca putea fi partial

1

Tocono si Profesorii Prometeisti c. Moldovei
Neexaminarea scutirii reclamantului de plata taxei de stat in recurs

2

Ciorap c. Moldovei, Clionov c. Moldovei
Condamnarea reclamantului in recurs contrar procedurii nationale

1

Popovici c. Moldovei
Incalcarea prezumtiei nevinovatiei

1

Popovici c. Moldovei
Casarea neregulamentara a hotararilor judecatoresti

5

Moldovahidromas c. Moldovei, Bujnita c. Moldovei
Neexecutarea hotararilor judecatoresti

21

Ungureanu c. Moldovei, Banca Vias c. Moldovei
Durata procedurilor

2

Gusovschi c. Moldovei, Mazepa c. Moldovei
Articolul 8 al Conventiei
(dreptul la respectul vietii private si de familie)

3

Intrarea ilegala a politistilor in ograda casei reclamantului

1

Gutu c. Moldovei
Interdictia pentru reclamantul detinut de a avea intrevederi cu familia sa

1

Ciorap c. Moldovei
Cenzurarea corespondentei detinutilor

1

Ciorap c. Moldovei
Articolul 9 al Conventiei
(libertatea de gandire, constiinta si religie)

1

Neinregistrarea unui cult religios Biserica Adevarat Ortodoxa din Moldova c. Moldovei
Articolul 10 al Conventiei
(libertatea de exprimare)

7

Examinarea incorecta a cauzelor privind apararea onoarei si demnitatii

6

Flux nr. 2 c. Moldovei, Flux c. Moldovei,
Timpul Info-Magazin si Anghel c. Moldovei
Sistarea activitatii unui ziar in temeiul art. 7 al Legii presei

1

Kommersant Moldovy c. Moldovei
Articolul 13 al Conventiei
(dreptul la un recurs efectiv)

12

Lipsa dreptului la nivel national de a cere compensatii pentru violarea Conventiei si/sau de a se opune incalcarii drepturilor sale garantate de Conventie Gutu c. Moldovei, Botnari c. Moldovei,
Bita s.a. c. Moldovei, Lipatnicov si Dudic c. Moldovei, Dolneanu c. Moldovei, Popovici c. Moldovei
Articolul 18 al Conventiei
(limitarea dreptului pentru un scop neadmis de Conventie)

1

Punerea sub urmarire penala a reclamantului pentru ca a refuzat sa dea declaratii convenabile anchetei cu privire la un tert. Cebotari c. Moldovei
Articolul 34 al Conventiei
(dreptul de a sesiza Curtea)

3

Neasigurarea intrevederilor confidentiale dintre reclamant si avocatul sau la Curte

1

Cebotari c. Moldovei
Neexecutarea adecvata a masurilor interimare indicate de Curte

1

Paladi c. Moldovei
Amenintarea reprezentantului reclamantului cu urmarire penala in urma sesizarii Curtii

1

Colibaba c. Moldovei
Articolul 1 al Protocoluluiaditional la Conventie
(protectia proprietatii)

28

Neexecutarea hotararilor judecatoresti

21

Grivneac c. Moldovei, Banca Vias c. Moldovei
Casarea neregulamentara a hotararilor judecatoresti

4

Ovciarov c. Moldovei
Lipsirea de o pretentie legitima

2

Dolneanu c. Moldovei, Cazacu c. Moldovei
Impiedicarea ilegala a reclamantului de a-si folosi licentele pentru intretinerea unui bar si magazin duty-free

1

Bimer S.A. c. Moldovei