Acasă Cauze moldovenești Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2006

Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2006

Conventia Europeana a Drepturilor Omului a intrat in vigoare pentru Republica Moldova la 12 septembrie 1997. In temeiul Conventiei, persoanele pot depune cereri impotriva Republicii Moldova la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO).
Schema de mai jos contine date statistice despre numarul de cereri depuse la CtEDO impotriva Moldovei si examinarea acestora.

Anul 2006

Perioada 1 noiembrie 1998 – 2006

Cereri depuse la CtEDO

621

2798

Cereri comunicate Guvernului

99

276

Cereri declarate admisibile

36

92

Cereri declarate inadmisibile sau scoase de pe rol

248

842

Hotarari pronuntate

20

45

Dupa cum rezulta din datele de mai sus, 71.47 % din numarul total al cererilor moldovenesti examinate de CtEDO in 2006 au fost declarate vadit inadmisibile (nu au fost examinate in fond, deoarece nu existau aparente de violare a Conventiei). Procentajul cererilor moldovenesti declarate admisibile este mai inalt decat media generala a cererilor admisibile la Curte. Spre exemplu, din totalul cererilor examinate de CtEDO in anul 2006, circa 95% au fost declarate inadmisibile.
Pana la 1 ianuarie 2007 CtEDO a pronuntat 45 de hotarari in 43 de cauze (2 hotarari se refera la satisfactia echitabila rezervata pentru o hotarare separata), in fiecare dintre aceste hotarari fiind constatata violarea Conventiei.
In cele 43 de cauze in care au fost pronuntate hotarari pana la 1 ianuarie 2007 au fost constatate urmatoarele violari:

Art. CEDO

Nr. de violari

Natura violarii

Principalele cauze

art. 3

3

maltratarea reclamantilor Ilascu s.a. c. Moldovei si Rusiei, Corsacov c. Moldovei, Boicenco c. Moldovei

10

conditiile de detentie Ilascu s.a. c. Moldovei si Rusiei, Ostrovar c. Moldovei, Becciev c. Moldovei, Sarban c. Moldovei, Boicenco c. Moldovei, Holomiov c. Moldovei

2

anchetarea inadecvata a cazurilor de maltratare Corsacov c. Moldovei, Boicenco c. Moldovei

art. 5

1

lipsirea arbitrara de libertate Ilascu s.a. c. Moldovei si Rusiei

art. 5 (1)

2

detinerea in arest fara un mandat de arest valabil Boicenco c. Moldovei, Holomiov c. Moldovei

art. 5 (3)

3

motivarea insuficienta a detinerii sub arest Sarban c. Moldovei, Becciev c. Moldovei, Boicenco c. Moldovei

art. 5 (4)

1

nemotivarea refuzului de audiere a unui martor Becciev c. Moldovei

art. 5 (4)

1

durata examinarii recursului la decizia de eliberare a mandatului de arest Sarban c. Moldovei

art. 6 (1)

18

neexecutarea hotararilor judecatoresti de catre autoritati Prodan c. Moldovei, Popov (1) c. Moldovei

1

inactiunea executorului judecatoresc pentru a executa o hotarare Istrate c. Moldovei

11

securitatea raporturilor juridice Rosca c. Moldovei, ASITO c. Moldovei, Popov (2) c. Moldovei

2

durata procedurilor judiciare Holomiov c. Moldovei

1

examinarea cauzei de catre un judecator caruia ii expirase mandatul Gurov c. Moldovei

1

citarea inadecvata Ziliberberg c. Moldovei

art. 8

2

respectul vietii private si de familie Meriakri c. Moldovei, Ostrovar c. Moldovei

art. 9

1

libertatea de religie Mitropolia Basarabiei s.a. c. Moldovei

art. 10

3

libertatea de exprimare Amihalachioaie c. Moldovei, Busuioc c. Moldovei, Savitchi c. Moldovei

 art. 11

1

dreptul la libera asociere PPCD c. Moldovei

art. 13

4

dreptul la un recurs efectiv Mitropolia Basarabiei s.a. c. Moldovei, Ostrovar c. Moldovei, Corsacov c. Moldovei, Moisei c. Moldovei

art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO

24

protectia proprietatii neexecutarea hotararilor judecatoresti – Prodan c. Moldovei, Popov (1) c. Moldovei
casarea hotararilor judecatoresti irevocabile – Rosca c. Moldovei, Popov (2) c. Moldovei, ASITO c. Moldovei, Oferta Plus SRL c. Moldovei

art. 34

2

exercitarea de presiuni pentru depunerea cererii la CtEDO Ilascu s.a. c. Moldovei si Rusiei, Oferta Plus SRL c. Moldovei

1

suspiciunea de discutii interceptate dintre avocat si reclamant Oferta Plus SRL c. Moldovei

1

lipsa accesului la reclamantul internat intr-o institutie psihiatrica si la fisa lui medicala Boicenco c. Moldovei