Acasă Litigare Strategică Cauze LHR

Cauze LHR

Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” către Serviciului Fiscal de Stat

Pe data de 9 octombrie 2018, Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” i-a solicitat Serviciului Fiscal de Stat să ofere informații de interes public cu privire la executarea Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, și anume:

(1) Lista nominală a persoanelor fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, care au declarat voluntar bunurile în perioada 17 august 2018 – 10 octombrie 2018;

(2) Valoarea bunurilor declarate voluntar de persoanele fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, în perioada 17 august 2018 – 10 octombrie 2018;

(3) Suma totală a taxei de declarare voluntară a bunurilor, încasată la bugetul de stat, ca urmare a declarării voluntare a bunurilor în perioada 17 august 2018 – 10 octombrie 2018;

(4) Lista nominală a contribuabililor care au beneficiat de stimulările fiscale, în perioada 17 august 2018 – 10 octombrie 2018.

Pe 26 octombrie 2018, Asociației reclamante i-a fost refuzat accesul la informațiile solicitate, invocându-se prevederile articolului 16 alin. (9) din Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală. Refuzul Serviciului Fiscal de Stat a fost contestat în fața judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, unde a și fost ridicată excepția de neconstituționalitate la Curtea Constituțională (sesizarea nr. 106g/2019).

Prin Hotărârea Curţii Constituționale din 12 decembrie 2019

Pornind de la argumentele invocate, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de către dl avocat Vitalie Zama, în dosarul nr. 3-2368/2018, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

Ea a declarat neconstituțional articolul 16 alin. (9) din Legea nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală.

Totodată, Curtea a stabilit că la examinarea cauzelor privind accesul la informație referitoare la executarea Legii nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, Serviciul Fiscal de Stat și, după caz, instanțele judecătorești vor pune în balanță drepturile concurente, dacă va fi necesar, având în vedere următoarele criterii:

(a) contribuția informației solicitate la o dezbatere de interes public;

(b) gradul de notorietate a persoanei/persoanelor afectate de informația solicitată;

(c) conținutul, forma și consecințele publicării informației;

(d) alte criterii relevante pentru cazul pe care îl examinează.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.