Acasă Cauze moldovenești Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2011

Analiza hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2011

Republica Moldova este printre primele 3 ţări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. Conform raportului Curţii, la data de 01 ianuarie 2012, 4,250 de cereri pendinte (2.8%) erau îndreptate împotriva Moldovei.
În 2011, 1025 de cereri împotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional (945 de cereri în anul 2010), 550 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost scoase de pe rolul Curţii (434 de cereri în anul 2010).
În următorul tabel este prezentată analiza statistică a cererilor depuse la CtEDO împotriva Moldovei în anul 2011 comparativ cu anul 2010.
Cea mai importantă hotărâre, din punct de vedere juridic, pronunţată de Curte pe parcursul anului 2011 împotriva Moldovei este Ivanțoc și alții c. Moldovei și Rusiei, (cererea nr. 23687/05, hotărârea din 15 noiembrie 2011) în care a fost abordată, prin prisma Articolului 1 din Convenție, chestiunea Responsabilității Statelor și anume obligațiile pozitive a Moldovei în privința unei părți a teritoriului asupra căruia nu este deținut controlul și chestiunea Jurisdicției Statelor și anume responsabilitatea continuă a Rusiei în privința actelor „republicii moldovenești nistrene”; și, prin prisma Articolului 3 din Convenție, condițiile inadecvate de detenție fiind agravate de omisiunea de a se conforma unei hotărâri anterioare a Curții. 

art. CEDO

total violări

detalii

nr. de violări

cauze principale

Articolul 3 al Convenţiei
(interzicerea torturii)

13

maltratarea persoanelor

3

Ipate, Taraburca, Pascari
lipsa unei anchete efective pe marginea plângerilor de maltratare

5

Lipencov, Bisir și Tuluș, Ipate, Taraburca, Pascari
tratament degradant cauzat prin supunerea nelegală la tratament psihiatric

1

Gorobeț
condiţii inadecvate de detenţie

1

I.D.
neacordarea asistenţei medicale adecvate deţinuţilor

2

Lipencov , Pascari
Articolul 5 al Convenţiei
(dreptul la libertate şi siguranţă)

7

detenție ilegală de către organele de drept

3

Lipencov, Ganea, Boicenco
motivarea insuficientă a mandatului de arest

1

Ignatenco
detenție ilegală într-o instituție psihiatrică

1

Gorobeț
compensații insuficiente pentru detenție ilegală

2

Ganea, Boicenco
Articolul 6 al Convenţiei
(dreptul la un proces echitabil)

15

casarea hotărârilor judecătoreşti irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

4

Dragostea Copiilor Petrovschi, Cojocaru, Ojog, Agurdino SRL
neexecutarea hotărârii judecătoreşti

7

Vartic, Norma SRL, Mocanu, Stog, Muhin, Mistreanu, Burea
citarea improprie

1

Rassohin
durata excesivă a procedurilor

1

Oculist și Imaș
casarea achitării și condamnarea reclamantului în apel fără audierea martorilor

1

Dan
motivarea improprie a hotărârii judecătorești de atragere la raspundere administrativă

1

Fomin
Articolul 8 al Convenţiei
(dreptul la respectul vieţii private şi de familie)

3

neexecutarea hotărârii privind stabilirea custodiei asupra fiicei și întoarcerea fiicei reclamantului

1

Bordeianu
percheziția ilegală a domiciliului

1

Bisir și Tuluș
compensații improprii pentru ingerință în viața privată

1

Avram
Articolul 13 al Convenţiei
(dreptul la un recurs efectiv)

4

Lipsa recurs intern pentru a soluționa situația reclamantului

4

Muhin, Rotaru, Stog, Burea
Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie
(protecția proprietății)

11

retragerea nejustificată a licenței

1

Bercut SRL
neexecutarea hotărârii judecătoreşti

6

Vartic, Norma SRL, Mocanu, Stog, Mistreanu, Burea
casarea hotărârilor judecătoreşti irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

4

Dragostea Copiilor Petrovschi, Cojocaru, Ojog, Agurdino SRL

Prin hotărârile și deciziile pronunţate în 2011 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensaţii în mărime de EUR 371,258 (EUR 874,687.18 în 2010).