Hotărâri CEDO

Acasă Noutati Hotărâri CEDO

Au fost pronunțate hotărârile Manole și Alții, Parnov și Panov c....

La 13 iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Manole și Alții c. Moldovei (cererea nr. 13936/02), precum și hotărârile Parnov c. Moldovei (cererea nr. 35208/06) și Panov c. Moldovei (cererea nr. 37811/04).

CtEDO a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Ipteh S.A....

La 29 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Ipteh S.A. și Alții c. Moldovei (cererea nr. 35367/08). Curtea a scos de pe rol cererea la solicitarea reclamanților.

CtEDO a pronunțat hotărârile Ipteh SA și alții c. Moldovei și...

La 24 noiembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Ipteh SA și alții c. Moldovei și Flux (nr. 7) c. Moldovei. În cauza Ipteh SA și alții c. Moldovei, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, iar chestiunea privind satisfacția echitabilă a fost rezervată pentru o hotărâre separată. În cauza Flux (nr. 7) c. Moldovei, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 CEDO și a acordat ziarului Flux EUR 12.25 cu titlu de daune materiale, EUR 3,000 cu titlu de daune morale și EUR 1,800 cu titlu de costuri și cheltuieli.

CtEDO a pronunțat hotărârea Matei și Tutunaru c. Moldovei

La 27 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea Matei și Tutunaru c. Moldovei (cererea nr. 19246/03). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO în ceea ce privește durata excesivă a procedurilor și a acordat reclamanților suma totală de EUR 4,556.

CtEDO a condamnat Moldova pentru tortură în hotarârea Valeriu și Nicolae...

La 20 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Valeriu și Nicolae Roșca c. Moldovei (cererea nr. 41704/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 3 CEDO în urma maltratării reclamanților și a eșecului statului de a asigura o anchetă efectivă și a impune sancțiuni descurajante în privința persoanelor responsabile, precum și din cauza condițiilor de detenție. Curtea a acordat reclamanților suma totală de EUR 32,000.

CtEDO a pronunțat hotărârea Business și Investiții Pentru Toți c. Moldovei

La 13 octombrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea Business și Investiții Pentru Toți c. Moldovei (cererea nr. 39391/04).

CtEDO a pronunțat hotărârea Manole și alții c. Moldovei

La 17 septembrie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Manole și alții c. Moldovei (cererea nr. 13936/02). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 CEDO, printre altele, pe motiv de deficiență a cadrului legislativ al Moldovei cu privire la Compania de televiziune "Teleradio-Moldova" și a obligat Guvernul, prin prisma art. 46 CEDO, să adopte măsuri de ordin general în vederea modificării legislației care a dus la constatarea violării art. 10 CEDO în această cauză.

Marea Cameră a CtEDO a pronunțat hotărârea Paladi c. Moldovei

La 10 martie 2009, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Paladi c. Moldovei (cererea nr. 39806/05). Marea Cameră a constatat violarea art. 3 CEDO, violarea art. 5 § 1 CEDO și violarea art. 34 CEDO și a acordat reclamantului EUR 2,080 cu titlu de daune materiale, EUR 15,000 cu titlu de daune morale și EUR 7,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

CtEDO a pronunțat hotărârile Dacia c. Moldovei (satisfacție echitabilă) și Decev...

La 24 februarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Dacia SRL c. Moldovei (cererea nr. 3052/04) și hotărârea Decev c. Moldovei (cererea nr. 7365/05).