Comunicate

Acasă Noutati Comunicate

Moldova a fost condamnată pentru tortură în cauzele Gurgurov și Buzilov...

La 16 și, respectiv, 23 iunie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Gurgurov c. Moldovei (cererea nr. 7045/08) și Buzilov c. Moldovei (cererea nr. 28653/05). În cauza Gurgurov c. Moldovei, Curtea a acordat reclamantului EUR 45,000 cu titlu de prejudiciu moral, iar în cauza Buzilov - EUR 30,000.

Audieri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în trei cauze contra...

La 9 iunie 2009, ora 09:00, vor avea loc audieri în fața Camerei a Patra a Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la admisibilitatea și la fondul cauzelor Căldare și alți 42 c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 8252/05), Catan și alți 27 c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 43370/04) și Cervaschi și alți 98 c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 18454/06). Înregistrarea video a audierilor va fi disponibilă la 9 iunie 2009, după ora 15:30, pe pagina web a Curții.

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldova pronunțate în aprilie 2009

În aprilie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Moscal c. Moldovei (cererea nr. 37990/04) și Frunze c. Moldovei (cererea nr. 22545/05). Curtea a radiat cererile de pe rol în urma reglementării pe cale amiabilă a cauzelor.

A fost adoptat proiectul Protocolului nr. 14 bis la Convenția Europeană...

La 12 mai 2009, în cadrul sesiunii a 19-cea a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, reprezentații celor 47 de state membre la Consiliul Europei au adoptat proiectul Protocolului nr. 14 bis la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acest Protocol a fost conceput și propus spre adoptare cu scopul de a mări capacitatea de procesare a cererilor depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldova pronunțate în martie 2009

În martie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Buruian c. Moldovei (cererea nr. 13433/06), Pasternac c. Moldovei (cererea nr. 49246/06) și Uscov c. Moldovei (cererea nr. 25398/05).

CtEDO a pronunțat hotarârea Masaev c. Moldovei

La 12 mai 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Masaev c. Moldovei (cererea nr. 6303/05). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 și a art. 9 CEDO.

APCE a adoptat Rezoluția 1666 (2009) privind funcționarea instituțiilor democratice în...

La 29 aprilie 2009, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat Rezoluția 1666 (2009) privind situația în Moldova. Instituția europeană a adoptat un șir de recomandări care urmează a fi implementate de către noul Parlament. La 5 mai 2009, o Comisie de monitorizare a Adunării Parlamentare va prezenta progresele obținute de către autoritățile moldave și a opoziției privind implementarea acestor recomandări.

Comisarul Hammarberg a concluzionat că drepturile omului au fost violate în...

Între 25 și 28 aprilie 2009, Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, a vizitat Moldova în vederea evaluării situației privind drepturile omului după evenimentele post-electorale care au avut loc la începutul lunii aprilie. La 29 aprilie 2009, în cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 27-30 aprilie 2009, Сomisarul Hammarberg a declarat că mai mult de 300 de persoane au fost arestate în Chișinău în urma demonstrațiilor post-electorale și că un număr mare dintre acestea au fost maltratate.

Cauza Tănase și Chirtoacă c. Moldovei a fost retrimisă în fața...

La 6 aprilie 2009, colegiul de 5 judecători al Marii Camere a CtEDO a acceptat cererea Guvernului Moldove de retrimitere a cauzei Tănase și Chirtoacă c. Moldovei (cererea nr. 7/08) în fața Marii Camere. La 16 septembrie 2009, Marea Cameră va organiza audieri în această cauză.

Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldova pronunțate în februarie 2009

În februarie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Trohin c. Moldovei (cererea nr. 3630/05), Rusu c. Moldovei (cererea nr. 75646/01) și Cernenchii c. Moldovei (cererea nr. 7173/05).

CtEDO a pronunțat hotărârile Breabin, Hyde Park (nr. 4) și Străisteanu...

La 7 aprilie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârile Breabin c. Moldovei (cererea nr. 12544/08), Hyde Park (nr. 4) c. Moldovei (cererea nr. 18491/07) și Străisteanu și alții c. Moldovei (cererea nr. 4834/06).

Hyde Park a avut câștig de cauză la CtEDO în 3...

La 31 martie 2009, Curtea Europeană a pronunțat 3 hotărâri separate în cauzele Hyde Park și alții c. Moldovei (cererea nr. 33482/06), Hyde Park și alții c. Moldovei (nr. 2) (cererea nr. 45094/06) și Hyde Park și alții c. Moldovei (nr. 3) (cererea nr. 45095/06). Curtea a constatat, în toate cele 3 cauze, în unanimitate, violarea art. 11 CEDO și a acordat reclamanților suma totală de EUR 9,000 cu titlu de prejudiciu moral și suma totală de EUR 3,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Lansarea volumelor 5-7 ale cărții „Hotărârile și deciziile CtEDO în cauzele...

La 20 martie 2009, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a lansat volumele 5-7 ale lucrării „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”. Volumele lansate conțin culegerea completă a hotărârilor și deciziilor CtEDO în cauzele moldovenești pentru 18 luni traduse în limba de stat. Ele includ jurisprudența Curții în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008 și sunt o continuare a primelor patru volume lansate de către asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” în ianuarie 2008.

Un nou film despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului

„Conștiința Europei” este un film care descrie Curtea Europeană a Drepturilor Omului, activitatea și funcționarea sa. Filmul documentar durează 15 minute și este destinat publicului larg. Actualmente, filmul este disponibil în limbile engleză, franceză și germană.

CtEDO testează sistemul de depunere a cererilor on-line

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a lansat un nou serviciu care permite reclamanților să completeze formularul de cerere prin intermediul paginii sale web.

CtEDO a pronunțat hotărârea Eugenia și Doina Duca c. Moldovei

La 3 martie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Eugenia și Doina Duca c. Moldovei (cererea nr. 75/07). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO. Chestiunea privind satisfacția echitabilă a fost rezervată pentru o hotărâre separată.

Lista persoanelor vinovate de pierderea de către Moldova, în anul 2008,...

În anul 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 33 de hotărâri în cauze moldovenești. Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a întocmit lista persoanelor vinovate de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2008, a cauzelor la Curte.

Deciziile Soloviov și Gașițoi c. Moldovei

La 9 decembrie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Soloviov c. Moldovei (cererea nr. 19265/05) și Gașițoi c. Moldovei (cererea nr. 11623/05).

CtEDO a pronunțat hotărârea Iordachi și alții c. Moldovei

La 10 februarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Iordachi și alții c. Moldovei (cererea nr. 25198/02). Curtea a considerat că legislația moldovenească nu prevede o protecție adecvată împotriva posibilelor abuzuri ale puterii de stat în domeniul interceptării convorbirilor telefonice.

Raportul de activitate al Curții Europene a Drepturilor Omului pentru anul...

La 30 ianuarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul său de activitate pe anul 2008. Moldova face parte din primele 9 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. Pe parcursul anului 2008, Curtea a adoptat 33 de hotărâri împotriva Moldovei, dintre care în 28 de hotărâri a constatat cel puțin o violare a Convenției, iar într-o hotărâre nu a fost constatată nicio violare a Convenției. În ceea ce privește indicele numărului de cereri depuse raportat la numărul de locuitori, în anul 2008, Moldova se află pe locul 3, după Slovenia și Georgia, cu indicele 3.21 de cereri la 10,000 de locuitori.

CtEDO a pronunțat hotărârea Cebotari și alții c. Moldovei

La 27 ianuarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Cebotari și alții c. Moldovei (cererile nr. 37763/04, 37712/04, 35247/04, 35178/04 și 34350/04). Ea a constatat violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO în urma neexecutării hotărârii judecătorești în favoarea reclamanților împotriva unei companii private timp de 6 ani și 6 luni.