În hotărârea CNTM c. Moldovei, cererea nr. 15379/13, Curtea de la Strasbourg a constatat, în unanimitate că a avut loc violarea Articolului 10, libertatea de exprimare, din Convenție.

Cauza a vizat refuzul autorităților locale să permită asociației reclamante să plaseze ilustrații anti-discriminare pe panouri publicitare, pe motiv că acestea prezentau anumite grupe sociale într-o manieră nedemnă și umilitoare.

Curtea a notat că posterul asociației reclamante a fost parte a unei campanii anti-discriminare implicând câteva ONG-uri, unul din scopuri fiind de a promova prima linie fierbinte a discriminării în Moldova.

Chestiunea centrală în prezentul caz a fost decizia asociației reclamante să ilustreze posterul cu desene animate. În această privință, Curtea a reiterate că satira este o formă a expresiei artistice și comentariul social, care în mod normal are scopul de a provoca și agita, corespunzător contribuind la o dezbatere publică.

Desenele animate pe poster au fost acompaniate de un text încurajând comunitățile vizate să apeleze linia fierbinte în cazul în care întâmpină discriminare. A fost evident pentru Curte că scopul scontat nu a fost de a insula, ridiculiza sau stigmatize grupele sociale vulnerabile să promoveze ura sau intoleranță. Având în vedere, posterul și desenele animate evident au avut scopul de a atrage atenția publicului la stereotipurile sociale și discriminaarea experimentată de grupuri vulnerabile, încurajându-I să facă uz de drepturile sale.

Curtea, în continuare, a observat că instanțele naționale nu au realizat o analiză eficientă impusă de Articolul 10 din Convenție. În opinia Curții, această omisiune a fost factorul cheie pentru a stabili că nu au fost aduse motive relevante și suficiente pentru ingerință în dreptul asociației reclamante la libertatea de exprimare. Suplimentar, această ingerință a avut un effect descurajator în privința formelor satirice de exprimare vizând chestiuni sociale. Corespunzător, ingerință nu a fost necesară într-o societate democratică.