HRB air view

 

În hotărârea în cauza Oleg Balan c. Moldovei, cererea nr. 25259/20 Curtea de la Strasbourg a constatat, în unanimitate, violarea Articolului 8, dreptul la respectful vieții private și de familie din Convenție.

Cauza vizează publicarea unui document de către Dnul Usatîi, liderul unui partid de opoziție, pe pagina sa Facebook, pretins publicat de SIS și adresat Președintelui țării. Documentul acuza reclamantul, în perioada de referință Ministrul de interne, de activități criminale. Deși SIS-ul a negat că ar fi expediat atare document și Aparatul Președintelui a negat că a primit acest document, Curtea Supremă de Justiție a respins acțiunea reclamantului împotriva Dnului Usatîi, concluzionând că liderul unui partid de opoziție este acoperit de protecția libertății de exprimare atât în virtutea legislației naționale și Convenției.

Curtea a notat că Curtea Supremă a decis să aplice prezumpția bunei credințe aplicabilă jurnaliștilor de investigație. Instanța națională a omis să realizeze propria analiză a elementelor din speță în ceea ce privește protecția reputației reclamantului. Corespunzător, Curtea nu a fost convinsă că Curtea Supremă a realizat balansarea drepturilor concurente respective din Convenție.

Curtea a acordat reclamantului suma de 1 500 Euro cu titlu de prejudiciu moral.