HRB air view

 

Violarea Articolului 7 din Convenție – Nici o pedeapsă fără lege:

  • Condamnarea reclamantului, la nivel național, în temeiul dispozițiilor unei legi penale care a intrat în vigoare ulterior faptelor și care a modificat prevederile care desemnau subiectul infracțiunii.
  • Judecătorii naționali nu au făcut distincție între cele două concepte, inversate de legiuitor, fără justificare, aceasta fiind considerată o interpretare neconformă cu formularea dispozițiilor respective.
  • Interpretarea dată de instanțele naționale a adus mai multă incertitudine.
  • Jurisprudența ulterioară procesului reclamantului – o sursă de incertitudine.
  • Concluziile instanțelor interne nu sunt previzibile în mod rezonabil.

Curtea a acordat reclamantului suma de 3 600 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 2 500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În fața Curții reclamantul a fost reprezentat de către G. Ulianovschi, avocat din Chișinău.