La data de 22 iunie 2023 de către Republica Moldova a fost depozitat instrumentul de ratificare a Procotolului nr. 16 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Tratatul va permite instanţelor naționale desemnate să transmită Curţii cereri privind emiterea Avizelor consultative cu privire la interpretarea sau aplicarea drepturilor şi libertăţilor definite de Convenţia Europeană şi de protocoalele sale. Aceste cereri trebuie să vizeze cauze pendinte în faţa instanţelor naţionale. Avizele consultative ale Curţii vor fi motivate şi non-obligatorii.

Astfel, protocolul va contribui la:

– întărirea legăturilor dintre Curte şi instanţele supreme ale statelor prin crearea unei platforme de dialog juridic şi implicit facilitarea aplicării de către instanţele naţionale a deciziilor Curţii;

– trecerea de la ex-post la ex-ante, rezolvarea problemelor de interpretare a prevederilor Convenţiei în dreptul intern, cu economisirea de resurse preţioase ale Curţii; o mai rapidă rezolvare a cazurilor similare în dreptul intern va ranforsa şi principiul subsidiarităţii.

Condiţiile de aplicare – de exemplu, ce instanţe vor putea solicita avizul Curţii şi modul în care o vor face (motivarea solicitării, datele legale şi faptice cu privire la speţe care aşteaptă o rezolvare) sunt stipulate în Art. 1 şi 10 ale Protocolului.

Protocolul nr. 16 va intra în vigoare pentru Republica Moldova 01 octombrie 2023.