Foto: https://www.echr.coe.int

 

Reclamantul, Serghei Cosovan, este de naționalitate moldovan, născut în 1971 și care a locuit în Chișinău și a decedat în 2021.

Cauza vizează detenția reclamantului și condamnarea pentru escrocherie. De asemenea, cauza vizează tratamentul medical în detenție, având în vedere faptul că a suferit de mai multe maladii, inclusiv Hepatită și Ciroză.

Invocând Articolul 2 din Convenție, dreptul la viață, Articolul 3, interzicerea torturii și tratamentului inuman și degradant, reclamantul s-a plâns că autoritățile au omis să îi asigure tratament medical necesar, starea sănătății fiind incompatibilă cu detenția și că au existat motive insuficiente pentru plasarea în arest preventiv.

Curtea a constatat violarea Articolului 3 din Convenție, sub aspect material, obligații positive/tratament degradant. Ea a reținut că a avut loc tratament medical inadecvat a reclamantului care suferea de o boală serioasă în faza terminală. Detenția reclamantului fiind extinsă în pofida condiției terminale. Nu a existat justificare pentru detenția persoanei urmare a condamnării și a unei personae deținute pe durata procesului care suferea din cauza detenției incompatibile situației medicale a persoanei.

De asemenea, Curtea a constatat violarea Articolului 5.3 din Convenție, dreptul la libertate și siguranță/rezonabilitatea detenției reclamantului. Ea a constat omisiunea instanțelor naționale a aduce suficiente motive pentru justificarea detenției extinse a reclamantului pe durata procesului. Disjungarea artificială a procedurilor penale pentru a obține avantaje procedurale inecitabile sau eludarea prevederilor legale obligatorii incompatibilă cu Articolul 5.

Curtea a acordat soției reclamantului suma de 10,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și  5,000 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

Reclamantul a fost reprezentant în fața Curții de N. Hriplivîi, V. Vieru și  A. Postica avocați din Chișinău.