La data de 15 ianuarie 2021 Curtea de la Strasbourg a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea nr. 17766/16, Asociația Publică Centrul de Informare Genderdoc-M c. Moldovei.

Cererea reclamantul vizează obligațiile pozitive a autorităților naționale în contextul unui discurs de ură din partea unui terț. Un portal de știri a publicat diverse știri și a invitat utilizatorii să comenteze în secțiunile special desemnate în acest sens. Una din aceste știri viza planurile comunității LGBT în privința unei parade a fost urmată de către câteva declarații date de către anonimi și care chemau la violență și discriminare față de persoane LGBT din Moldova. Asociația reclamantă, reprezentând un număr de persoane LGBT, a acționat în judecată portalul de știri, totuși instanțele au respins acțiunea pe motiv că legislația nu prevedea responsabilitatea pentru declarațiile făcute de terți.

Curtea a invitat părțile să răspundă la următoarea întrebare:

  • Dacă circumstanțele din speță relevă o violare a Articolului 8 izolat sau în conjuncție cu Articolele 13 și/sau 14 din Convenție? În particular, dacă autoritățile s-au conformat/au respectat obligațiile sale pozitive de a preveni răspândirea declarațiilor care cheamă la violență și discriminare împotriva persoanelor care aparțin minorităților sexuale (a se vedea, mutatis mutandis, Delfi AS Estoniei [MC], nr. 64569/09, ECHR 2015)?