Foto: https://www.echr.coe.int

La data de 15 septembrie 2020 Curtea de la Strasbourg a pronunțat hotărârile în cauzele Vasilasco c. Moldovei, cererea nr. 19607/08, Caraman c. Moldovei, cererea nr. 3755/05, și Marian și alții c. Moldovei, cererile nr.  40909/12, 41376/12, 62536/13, 65461/13, 36123/14 și 9711/15.

Reclamanții s-au plâns de violarea Articolului 6 din Convenție, dreptul la un proces echitabil, și Articolului 1 Protocolul nr. 1 la Convenție, dreptul la respectul proprietății, pentru neexecutarea hotărârilor judecătorești privind atribuirea spațiului locativ.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea articolelor invocate de reclamanți în fața Curții.

Curtea a acordat reclamanților diverse sume de bani cu titlu de costuri și cheltuieli, și prejudicii morale și materiale.