Cauza Bayraktar şi Ayri c. Moldovei, cererile nr. 13289/19 şi 13292/19.

În faţa Curţii reclamanţii s-au plâns de violarea Articolului 5 § 1 din Convenţie, vizând detenţia ilegală şi Articolul 8 din Convenţie, vizând încălcarea drepturilor la respectul vieţii private şi de familie, în circumstanţe similare cauzei Ozdil şi alţii c. Moldovei. (extrădarea profesorilor de la Liceul Orizont)

Curtea a primit o declaraţie semnată de părţi, potrivit căreia reclamanţii îşi retrag pretenţiile sale, în schimbul plăţii a câte 25 000 Euro cu titlu de prejudicii.

Ea a luat notă de declaraţia semnată de părţi şi a decis radierea cererilor de pe rolul său.

În faţa Curţii reclamanţii au fost repzentaţi de N. Frumosu, avocat din Chişinău.