La data de 23 iunie 2020 Curtea a pronunțat hotărârile în cauzele:

  • Electronservice-Nord S.A. c. Moldovei, cererea nr. 12918/12;
  • Furtună c. Moldovei, cererea nr. 72636/13;
  • Spiridonov c. Moldovei, cererea nr. 41541/13.

***

În cauza Electronservice-Nord S.A. c. Moldovei Curtea a soluționat chestiunea privind satisfacția echitabilă, în particular ea a acordat companiei reclamante suma de 50,000 Euro cu titlu de prejudiciu material și suma de 1,500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

***

În cauza Furtună c. Moldovei, reclamantul s-a plâns în fața Curții de anularea unei hotărâri favorabile urmare a admiterii unui apel depus peste termenul legal.

Curtea a constatat violarea Articolului 6 din Convenție, dreptul la un proces echitabil, notând că admiterea apelului tardiv a încălcat principiul securității raporturilor juridice și Articolul 1 din Protocolul, dreptul la respectul proprietății.

Curtea a acordat reclamantului suma de 70,000 Euro cu titlu de prejudiciu material, suma de 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 3,374 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

***

În cauza Spiridonov c. Moldovei, reclamantul s-a plâns în fața Curții de neexecutarea unei hotărâri judecătorești privind plata salariului.

Curtea a constatat violarea Articolului 6 din Convenție, dreptul la un proces echitabil, și Articolul 1 Protocolul Adițional la Convenție, dreptul la respectul proprietății, din cauza neexecutării, într-un termen rezonabil a hotărârii judecătorești favorabile reclamantului.

Curtea a acordat reclamantului suma de 2,600 cu titlu de prejudiciu.