În hotărârea în cauza P.T. c. Moldovei, cererea nr. 1122/12, Curtea a constatat, în unanimitate, că a avut loc:

  • violarea Articolului 8, dreptul la respectul vieții private și de familie, din Convenție.

Cauza vizează dezvăluirea statutului reclamantului de HIV pozitiv în certificatul de eliberare de serviciu militar. El s-a plâns că a fost nevoit să prezinte certificatul la reînnoirea documentelor de identitate în 2011 și în câteva alte situații, de exemplu ori de câte ori a aplicat la un serviciu nou.

Curtea a constatat, în particular că Guvernul nu a specificat care este “scopul legitim” potrivit Articolului 8 din Convenție, care a fost urmărit pentru a dezvălui starea de sănătate a reclamantului. Mai mult decât atât, nu s-a explicat de ce a fost necesar să includă informații sensibile despre reclamant într-un certificat care poate fi solicitat într-o varietate de situații când starea medicală aparent nu are nici o relevanță. O atare ingerință gravă în drepturile reclamantului a fost disproporționată.

Curtea a acordat reclamantului suma de 4,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1,500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În fața Curții reclamantul a fost reprezentat de A. Lungu, avocat din Durlești.