Foto: https://www.echr.coe.int

 

În cauza Cazac și Surchician c. Moldovei și Rusiei, cererea nr. 22365/10, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea de către Federația Rusă a articolului 3 din Convenție, tratament inuman și degradant, a articolului 5 § 1, 3 și 4 din Convenție, libertate și siguranță, a articolului 6 § 1, dreptul la un proces echitabil, a articolului 8 din Convenție, dreptul la respectul vieții private, a articolului 13, în conjuncție cu articolului 3 și 8 din Convenție, dreptul la un recurs efectiv.

Curtea a acordat reclamanților sumele de 35 000 Euro și 7 000 Euro, cu titlu de prejudiciu moral, și 4 000 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli; sume ce urmează a fi plătite de Federația Rusă.

În fața Curții reclamanții au fost reprezentați de către A. Postică, V. Postică, V. Ursu și A. Zubco, avocați din Chișinău.

***

În cauza Grăjdianu și alții c. Moldovei, au fost conexate cererea 10790/11 și 4 alte cereri, a se vedea Anexa.

Reclamanții, care au obținut hotărâri judecătorești definitive în favoarea lor, însă ulterior au pierdut aceste decizii urmare a admiterii apelurilor/recursurilor/revizuirilor tardive.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea Articolului 6 § 1 din Convenție în privința tuturor cererilor și violarea Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, în privința cererilor nr. 10790/11 și 14534/12.

Curtea a acordat câte 2 000 Euro fiecărui reclamant, cererile 31579/12 și 56157/13, cu titlu de prejudiciu moral și 1 000 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli, cererea 56157/13; restul reclamanților nu au formulat pretenții privind satisfacția echitabilă.

Anexa

NoNumărul cererii și data introduceriiNumele reclamantului

Data nașterii/

data înregistrării

Locul de reședință

Naționalitatea

Numele reprezentantului și localitatea
1.10790/11

04/02/2011

Eugenia GRAJDIANU

29/11/1957,

naționalitatea moldavă,

Chişinău

2.14534/12

16/02/2012

Gheorghe GRECU

06/12/1974,

naționalitatea moldavă,

Codru

3.31579/12

11/05/2012

Mochiru S.R.L.

Inregistrară la 21/07/2003,

companie moldavă,

Chişinău

Vasile Tarnovschi

Chişinău

4.45822/12

06/07/2012

Dumitru BOŞCĂNEANU

03/05/1985,

naționalitate moldavă,

Chişinău

Galina Chiricenco

Vadul lui Vodă

5.56157/13

13/08/2013

Gheorghe BUDU

25/02/1986,

naționalitate moldavă,

Chişinău

 

Dragomir Petcu

Chişinău

***

În cauza Asimionese c. Moldovei, reclamantul s-a plâns de inechitatea procedurilor naționale, Articolul 6 § 1 din Convenție.

Curtea a constatat, în unanimitate, că condamnarea reclamantului fără re-audierea martorilor, după ce a fost achitat de primă instanță, este contrar garanțiilor unui proces echitabil în sensul Articolului 6 § 1 din Convenție.

Curtea a acordat reclamantului suma de 2 000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 150 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În fața Curții reclamantul a fost reprezentat de V. Zama, avocat din Chișinău.