Acasă 2017

Arhive Anuale: 2017

Politica de prioritate a Curții

În iunie 2009 Curtea a adoptat politica de prioritate cu scopul de a spori procesarea și judecarea cazurilor celor mai importante, serioase și urgente.

Reparațiile insuficiente duc la condamnarea Moldovei la CtEDO

Astăzi, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a făcut publică hotărârea Grecu c. Moldovei.

CtEDO: Federația Rusă este vinovată de încălcarea drepturilor omului în Transnistria

Astăzi Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice trei hotărâri noi contra Moldovei (Apcov c. Moldovei și Rusiei; Soyma c. Moldovei, Rusiei și Ucrainei; și Vardanean c. Moldovei și Rusiei.

Hotărârea Grecu c. Moldovei

La data de 30 mai 2017 Curtea a făcut publică hotărârea Grecu c. Moldovei

Hotărârea Vardanean c. Moldovei și Rusiei

La data de 30 mai 2017 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Vardanean c. Moldovei și Rusiei

Hotărârea Soyma c. Moldovei, Ucrainei și Rusiei

La data de 30 mai 2017 Curtea a făcut publică hotărârea Soymo c. Moldovei, Ucrainei și Rusiei

Hotărârea Apcov c. Moldovei și Rusiei

La data de 30 mai 2017 Curtea a făcut publică hotărârea Apcov c. Moldovei și Rusiei

Moldova recunoaște încălcarea Convenției și va achita reclamantei 12000 Euro

Astăzi, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a făcut publică decizia în cauza Enachi c. Moldovei.

Decizia în cauza Enachi c. Moldovei

La data de 18 mai 2017 a fost făcută publică decizia în cauza Enachi c. Moldovei (cererea nr. 4797/15).

Moldova condamnată din nou de CtEDO

Astăzi, Moldova a fost condamnată din nou de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în cauza Gumeniuc c. Moldovei.

Hotărârea Gumeniuc c. Moldovei

La data de 16 mai 2017 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Gumeniuc c. Moldovei (cererea nr. 48829/06).

Ce informații țin în secret instituțiile de stat?

În Republica Moldova secretele de stat sunt ascunse de autorități și după ce termenul de prescripție, de cel mult 25 de ani, expiră. Cetățeanul de rând nu se poate informa în niciun fel despre informațiile care au fost desecretizate.

Moldova și-a onorat obligațiile; Rusia a fost găsită vinovată de încălcarea...

La data de 9 mai 2017 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice hotărârile Pădureț c. Moldovei și Rusiei și Eriomenco c. Moldovei și Rusiei.

Hotărârea în cauza Eriomenco c. Moldovei și a Rusiei

La data de 09 mai 2017 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Eriomenco c. Moldovei și a Rusiei

Hotărârea în cauza Pădureț c. Moldovei și Rusiei

La data de 09 mai 2017 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Pădureț c. Moldovei și Rusiei

Moldova mai pierde un caz la CtEDO

Astăzi, Moldova a fost condamnată din nou de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în cauza Vasiliciuc c. Moldovei.

Hotărârea Vasiliciuc c. Moldovei

La data de 02 mai 2017 Curtea a făcut publică hotărârea Vasiliciuc c. Moldovei, cererea nr. 15944/11

Accesul la informație și paravanul numit secret de stat

Secretul de stat și datele cu caracter personal au devenit un paravan comod pentru autoritățile care ascund informații de interes public. Deși de 17 ani în Republica Moldova funcționează o lege care le permite cetățenilor să solicite și să obțină date de interes public, în realitate accesul la informație este, de multe ori, restricționat în mod abuziv.

Moldova atacată din nou la CtEDO

În data de 30 și 31 martie 2017, CtEDO a comunicat Guvernului cinci cererei noi contra Moldovei.

Cererile comunicate în martie 2017

În luna martie 2017 Curtea a comunicat Guvernului urmatoarele cereri: Andriuta c. Moldovei, Matasaru și Savițchi c. Moldovei, Armeanu și Vacarciuc c. Moldovei, Cinchivschi c. Moldovei și Grumeza c. Moldovei

Concurs pentru selectarea unei companii pentru elaborarea unui manual de identitate...

Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului” anunță concurs pentru selectarea și contractarea unei companii pentru elaborarea unui manual de identitate a Asociației