Acasă 2017 iulie

Arhive Lunare: iulie 2017

Reducerea despăgubirilor în caz de malpraxis pe criterii de vârstă și...

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că acordarea unor despăgubiri diferite în cauze de malpraxis pe criterii de vârsă și sex este contrară prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Restricționarea comunicării între client și avocat invocând secretul de stat contrară...

Cauza M. c. Olandei se refereă la un fost membru al serviciilor secrete olandeze, care a fost acuzat de divulgarea unor informații clasificate. Reclamantul, domnul M, s-a plâns în fața Curții Europene a Drepturilor Omului că procesul penal a fost inechitabil.

CtEDO: Libertatea de exprimare are limite

În decizia sa în cauza Belkacem c. Belgiei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a declarat în unanimitate inadmisibilitatea cererii reclamantului, constatând că este incompatibilă cu dispozițiile Convenției și că reclamantul a încercat să îndepărteze prevederile articolului 10 al Convenției de la scopul său real prin utilizarea dreptului său la libertatea de exprimare pentru scopuri care erau în mod vădit contrare Convenției.

Concurs privind selectarea unui avocat pentru litigare strategică

Asociația obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului” anunță Concurs privind selectarea unui avocat pentru litigarea cauzelor cu caracter strategic de acces la informație în Republica Moldova.

Decizia Rotari c. Moldovei

La data de 20 iulie 2017 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Rotari c. Moldovei, cererea nr. 11448/13.

Libertatea și siguranța persoanei nu sunt punctul forte al Moldovei

În luna iunie curent Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului o serie de cauze noi depuse contra Republicii Moldova.

Vitalie Nagacevschi – membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii

La 5 iulie 2017, în cadrul reuniunii Delegaților Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, au avut loc alegerile experților din partea Republicii Moldova

Dreptul cetățeanului de a cunoaște cine și cum secretizează informația de...

Secretizarea nejustificată, ori chiar abuzivă a informațiilor de interes public privează cetățeanul, care cotizează la bugetul public, de dreptul de a monitoriza cum se cheltuie banii publici sau cum își fac sau nu treaba funcționarii plătiți din bani de la stat.

Recomandări: secretizarea și desecretizarea informației de interes public

Recomandări de îmbunătățire a cadrului legal în partea ce ține de secretizarea și desecretizarea informației de interes public