Acasă 2017 ianuarie

Arhive Lunare: ianuarie 2017

Raportul de activitate pentru anul 2016

La 26 ianuarie 2017 Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a făcut public raportul de activitate pentru anul 2016

Campanie de suținere a jurnalismului de investigație și a accesului la...

Jurnaliștii de investigație și organizațiile neguvernamentale din Moldova semnalează cu îngrijorare cazurile tot mai frecvente de intimidare a jurnaliștilor care realizează investigații pe subiecte de interes public major și de blocare a accesului la informatie în baza unor interpretări eronate și abuzive ale legii privind protecția datelor cu caracter personal.

Listele persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO în 2016

Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului” face publică în fiecare an Lista persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului

Decizia în cauza Svarciuc c. Moldovei

La data de 19 ianuarie 2017, Curtea a făcut publică decizia în cauza Svarciuc c. Moldovei (cerere nr. 34374/07).