Acasă 2016 noiembrie

Arhive Lunare: noiembrie 2016

Modificările Regulamentului Curții

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul reuniunii sale administrative din 14 noiembrie 2016, a modificat articolele 110 și 111 ale Titlului IV din Regulamentul Curții. Modificările au întrat în vigoare în momentul adoptării.

Hotărârea în cauza Galaida și Copoșciu c. Moldovei

La data de 24 noiembrie 2016 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Galaida și Copoșciu c. Moldovei (cereri nr. 29732/07 și 41421/07).

Decizia în cauza Guțul și alții c. Moldovei

La data de 17 noiembrie 2016, Curtea a făcut publică decizia în cauza Guțul și alții c. Moldovei (cerere nr. 19234/08).

Deciziile în cauzele Manea, Stingaci și Petrea c. Moldovei

La data de 17 noiembrie 2016, Curtea a făcut publice deciziile în cauza Manea c. Moldovei (cerere nr. 28231/13), Stingaci c. Moldovei (cerere nr. 62542/09) și Petrea și Petrea c. Moldovei (cereri nr. 6490/14 și 6959/14).

Deciziile în cauzele Moldovan, Senatski și Lari c. Moldovei

La data de 17 noiembrie 2016, Curtea a făcut publice deciziile în cauzele Moldovan c. Moldovei, Senatski c. Moldovei și Lari c. Moldovei.

Cauza Magyar Helsinki Bizottság c. Ungariei

Refuzul autorităților maghiare de a furniza unui ONG informația privind activitatea avocaților din oficiu constituie o încălcare a dreptului de acces la informație