Acasă 2016

Arhive Anuale: 2016

Concurs de selectare a unei companii/persoane fizice pentru dezvoltarea paginii-web www.magistrat.md

Asociația Obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului” anunță tender pentru selectarea unei companii/persoane fizice care ar transfera site-ul www.magistrat.md

Hotărârea în cauza Iurii c. Moldovei 

La data de 13 decembrie 2016 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Iurii c. Moldovei (cerere nr. 24446/09).

Hotărârea în cauza Rusu Lintax SRL c. Moldovei 

La data de 13 decembrie 2016 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Rusu Lintax SRL c. Moldovei (cerere nr. 17992/09).

Decizia în cauza Stețco c. Moldovei

La data de 1 decembrie 2016, Curtea a făcut publică decizia în cauza Stețco c. Moldovei (cerere nr. 8189/09).

Modificările Regulamentului Curții

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul reuniunii sale administrative din 14 noiembrie 2016, a modificat articolele 110 și 111 ale Titlului IV din Regulamentul Curții. Modificările au întrat în vigoare în momentul adoptării.

Hotărârea în cauza Galaida și Copoșciu c. Moldovei

La data de 24 noiembrie 2016 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Galaida și Copoșciu c. Moldovei (cereri nr. 29732/07 și 41421/07).

Decizia în cauza Guțul și alții c. Moldovei

La data de 17 noiembrie 2016, Curtea a făcut publică decizia în cauza Guțul și alții c. Moldovei (cerere nr. 19234/08).

Deciziile în cauzele Manea, Stingaci și Petrea c. Moldovei

La data de 17 noiembrie 2016, Curtea a făcut publice deciziile în cauza Manea c. Moldovei (cerere nr. 28231/13), Stingaci c. Moldovei (cerere nr. 62542/09) și Petrea și Petrea c. Moldovei (cereri nr. 6490/14 și 6959/14).

Deciziile în cauzele Moldovan, Senatski și Lari c. Moldovei

La data de 17 noiembrie 2016, Curtea a făcut publice deciziile în cauzele Moldovan c. Moldovei, Senatski c. Moldovei și Lari c. Moldovei.

Cauza Magyar Helsinki Bizottság c. Ungariei

Refuzul autorităților maghiare de a furniza unui ONG informația privind activitatea avocaților din oficiu constituie o încălcare a dreptului de acces la informație

Hotărârea în cauza Otgon c. Moldovei

La data de 25 octombrie 2016, Curtea a făcut publică hotărârea în cauza Otgon c. Moldovei (cererea nr. 22473/07).

Decizia în cauza Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor ”Inovatorul” și Uniunea Societ

La data de 20 octombrie 2016, Curtea a făcut publică decizia în cauza Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor ”Inovatorul” și Uniunea Societăților Tehnico-Științifice c. Moldovei (cererea nr. 11955/07).

Decizia în cauza Stadnițchi c. Moldovei

La data de 20 octombrie 2016, Curtea a făcut publică decizia în cauza Stadnițchi c. Moldovei (cererea nr. 47764/09).

Decizia în cauza Murzacov și alții c. Moldovei

La data de 20 octombrie 2016, Curtea a făcut publică decizia în cauza Murzacov și alții c. Moldovei (cererea nr. 40821/06).

Decizia în cauza Nicolschi c. Moldovei

La data de 20 octombrie 2016, Curtea a făcut publică decizia în cauza Nicolschi c. Moldovei (cererea nr. 11726/09).

Un nou film despre Curtea de la Strasbourg

A fost realizat un nou film despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Deciziile Voltman c. Moldovei și Investprivatbank c. Moldovei

La data de 6 octombrie 2016, Curtea a făcut publică decizia în cauza Voltman c. Moldovei (cererea nr. 31052/04) și decizia în cauza Investprivatbank S.A. c. Moldovei (cererea nr. 34230/09).

Cererea în cauza Chimirciuc c. Moldovei

La data de 9 septembrie 2016, Curtea a făcut public comunicatul pe cauza Chimirciuc c. Moldovei (cererea nr. 56580/09).

Cererea Neicovcen și Moscoglo c. Moldovei

La data de 1 septembrie 2016 Curtea a comunicat cererea Neicovcen și Moscoglo c. Moldovei (cererea nr. 55364/09).

Decizia în cauza Scodina c. Moldovei

La data de 22 septembrie 20016, Curtea a făcut publică decizia pe cauza Scodina c. Moldovei (cererea nr. 65849/14).