Acasă 2013

Arhive Anuale: 2013

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în septembrie 2012

În luna septembrie 2012 CtEDO a făcut publice următoarele decizii contra Moldovei: Povestca c. Moldovei (cererea nr. 12765/04), Glasul Națiunii SRL c. Moldovei (cererea nr. 61404/09), Panilino SRL c. Moldovei (cererea nr. 32842/08), Vasiliu c. Moldovei (cererea nr. 39508/06) și Lazar c. Moldovei (cererea nr. 2156/08).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în iulie 2012

În luna iulie 2012 CtEDO a făcut publice următoarele decizii contra Moldovei: Perhulov c. Moldovei (cererea nr. 27768/05), Levința c. Moldovei (cererea nr. 5116/08), Vieru c. Moldovei (cererea nr. 18506/05), Universul SA c. Moldovei (cererea nr. 2883/05) și Calancea c. Moldovei (cererea nr. 50425/11).