Acasă 2012

Arhive Anuale: 2012

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în aprilie 2012

În luna aprilie 2012 CtEDO a făcut publice următoarele decizii contra Moldovei: Furculița și alții c. Moldovei (cererea nr. 7304/05 și alte 20 cereri, lista cu numărul cererilor în anexă), Ermacov c. Moldovei (cererea nr. 9230/05 și alte 12 cereri, lista cu numărul cererilor în anexă), Gudeț c. Moldovei (cererea nr. 18472/05 și alte 23 cereri, lista cu numărul cererilor în anexă) și Gîrlea c. Moldovei (cererea nr. 33358/06 și alte 13 cereri, lista cu numărul cererilor în anexă).

Apel – instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător...

Exprimăm îngrijorarea în legătură cu nerespectarea cerințelor standardelor internaționale cu privire la procedura adoptării și componența comisiei naționale de selectare candidaților pe postul de judecător la CEDO. În societate persistă percepția generală de neîncredere pentru componența comisiei.

Alegerea unui nou judecător din partea Belgiei

La 25 aprilie 2012 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a ales noul judecător din partea Belgiei la CtEDO.

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în martie 2012

În luna martie 2012 CtEDO a făcut publice următoarele decizii contra Moldovei: Cicala c. Moldovei (cererea nr. 45778/05), Demcenco c. Moldovei (cererea nr. 21274/05), Gamurari și alții c. Moldovei (lista cu numărul cererilor în anexă), Munteanu c. Moldovei (cererea nr. 30735/07), Sirbu c. Moldovei (cererea nr. 44200/06), Daniel-P S.A. c. Moldovei (cererea nr. 32846/07), Dorneanu c. Moldovei (cererea nr. 22256/08), Interdnestrcom c. Moldovei (cererea nr. 48814/06), Plate c. Moldovei (cererea nr. 56608/08).

Declarația de la Brighton

În cadrul conferinței la nivel înalt în privința viitorului Curții Europene a Drepturilor Omului, ce a avut loc în perioada 18 - 20 aprilie 2012, a fost adoptată Declarația de la Brighton

Hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Străisteanu și alții...

La 24 aprilie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Străisteanu și alții c. Moldovei (cererea nr. 4834/06).

A fost făcut public raportul pentru 2011 privind executarea hotărârilor CtEDO

La 12 aprilie 2011, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a prezentat cel de-al cincilea raport privind supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Hotărârile Culev c. Moldovei și Jomiru și Crețu c. Moldovei

La 17 aprilie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârile Culev c. Moldovei (cererea nr. 60179/09) și Jomiru și Crețu c. Moldovei (cererea nr. 28430/06).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în februarie 2012

În luna februarie 2012 CtEDO a făcut publice următoarele decizii contra Moldovei: Jubirca c. Moldovei (cererea nr. 54255/08), Manascurta c. Moldovei (cererea nr. 31856/07) și Siscanu c. Moldovei (cererea nr. 17988/09).

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în martie 2012

În luna februarie 2012 CtEDO a decis să comunice următoarele cereri Guvernului Moldovei: Craciuneac c. Moldovei (cererea nr. 77407/11) și Radu c. Moldovei (cererea nr. 24129/11).

Hotărârea Arseniev c. Moldovei

La 20 martie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârea Arseniev c. Moldovei (cererile nr. 10614/06 și 10620/06).

Hotărârea Asito c. Moldovei nr. 2

La 12 martie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârea Asito c. Moldovei nr. 2 (cererea nr. 39818/06).

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO în anul 2011

Pe parcursul anului 2011, Curtea a adoptat 31 de hotărâri împotriva Moldovei, dintre care în 30 de hotărâri a constatat cel puțin o violare a Convenției, iar 1 hotărâre se referă la satisfacția echitabilă.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în februarie 2012

În luna ianuarie 2012 CtEDO a decis să comunice Guvernului Moldovei următoarele cereri: Copoșciu c. Moldovei (cererea nr. 41421/07), Munteanu c. Moldovei (cererea nr. 34168/11), Cristea c. Moldovei (cererea nr. 30759/08) și Gavrilița c. Moldovei (cererea nr. 22741/06).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în ianuarie 2012

În luna ianuarie 2012 CtEDO a făcut publice următoarele decizii: Avicola Shaver SRL c. Moldovei (cererea nr. 60175/09), Bigea c. Moldovei (cererea nr. 21867/09), Ciubuc și alții c. Moldovei (cererea nr. 32816/07), Gavriliță c. Moldovei (cererea nr. 22741/06), Badea c. Moldovei (cererea nr. 29749/07), Blându c. Moldovei (cererea nr. 6376/05), Djaparidze c. Moldovei (cererea nr. 32530/07), Pădureț c. Moldovei (cererea nr. 23003/05) și Balan c. Moldovei, (cererea nr. 44746/08)

Hotărârea Buzilo c. Moldovei

La 21 februarie 2012, CtEDO a pronunțat hotărârea Buzilo c. Moldovei (cererea nr. 52643/07).

Materiale multimedia despre Convenție

La 17 februarie 2012 Curtea a plasat 10 versiuni lingvistice noi a videoclipurilor despre Convenție, în total fiind disponibile 22 de versiuni.

Hotărârea Hadji c. Moldovei (cererile nr. 32844/07 și 41378/07).

La 14 februarie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârea Hadji c. Moldovei (cererile nr. 32844/07 și 41378/07).

Decizia în cauza Balan c. Moldova

Curtea a declarat, în unanimitate, inadmisibilă cererea Balan c. Moldova, nr. 44746/08. Cauza a vizat noul remediu național introdus în Moldova împotriva neexecutării deciziilor naționale definitive și termenul excesiv a procedurilor, urmare a hotărârii pilot în cauza Olaru c. Moldova.

Hotărârile Marii Camere în cauzele Axel Springer AG și Von Hannover...

La 07 februarie 2012 au fost pronunțate două hotărâri a Marii Camere a Curții de la Strasbourg, în cauzele Axel Springer AG c. Germania (cererea nr. 39954/08) și Von Hannover c. Germania (nr. 2) (cererile nr. 40660/08 și 60641/08).

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în ianuarie 2012

În decembrie 2011 CtEDO a decis să comunice Guvernului Moldovei următoarele cereri: Elitov c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 64075/11), Tcaci c. Moldovei (cererea nr. 3473/06), Sandu c. Moldovei (cererea nr. 16463) și Buhaniuc c. Moldovei (cererea nr. 56074/10).