Acasă 2012 mai

Arhive Lunare: mai 2012

Hotărârile Sochichiu c. Moldovei, I.G. c. Moldovei și Plotnicova c. Moldovei

La 15 mai 2012 CtEDO a pronunțat hotărârile Sochichiu c. Moldovei (cererea nr. 28698/09), I.G. c. Moldovei (cererea nr. 53519/07), Plotnicova c. Moldovei (cererea nr. 38623/05).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în aprilie 2012

În luna aprilie 2012 CtEDO a făcut publice următoarele decizii contra Moldovei: Furculița și alții c. Moldovei (cererea nr. 7304/05 și alte 20 cereri, lista cu numărul cererilor în anexă), Ermacov c. Moldovei (cererea nr. 9230/05 și alte 12 cereri, lista cu numărul cererilor în anexă), Gudeț c. Moldovei (cererea nr. 18472/05 și alte 23 cereri, lista cu numărul cererilor în anexă) și Gîrlea c. Moldovei (cererea nr. 33358/06 și alte 13 cereri, lista cu numărul cererilor în anexă).

Apel – instituirea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător...

Exprimăm îngrijorarea în legătură cu nerespectarea cerințelor standardelor internaționale cu privire la procedura adoptării și componența comisiei naționale de selectare candidaților pe postul de judecător la CEDO. În societate persistă percepția generală de neîncredere pentru componența comisiei.

Alegerea unui nou judecător din partea Belgiei

La 25 aprilie 2012 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a ales noul judecător din partea Belgiei la CtEDO.