Acasă 2012 aprilie

Arhive Lunare: aprilie 2012

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în martie 2012

În luna martie 2012 CtEDO a făcut publice următoarele decizii contra Moldovei: Cicala c. Moldovei (cererea nr. 45778/05), Demcenco c. Moldovei (cererea nr. 21274/05), Gamurari și alții c. Moldovei (lista cu numărul cererilor în anexă), Munteanu c. Moldovei (cererea nr. 30735/07), Sirbu c. Moldovei (cererea nr. 44200/06), Daniel-P S.A. c. Moldovei (cererea nr. 32846/07), Dorneanu c. Moldovei (cererea nr. 22256/08), Interdnestrcom c. Moldovei (cererea nr. 48814/06), Plate c. Moldovei (cererea nr. 56608/08).

Declarația de la Brighton

În cadrul conferinței la nivel înalt în privința viitorului Curții Europene a Drepturilor Omului, ce a avut loc în perioada 18 - 20 aprilie 2012, a fost adoptată Declarația de la Brighton

Hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Străisteanu și alții...

La 24 aprilie 2012, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Străisteanu și alții c. Moldovei (cererea nr. 4834/06).

A fost făcut public raportul pentru 2011 privind executarea hotărârilor CtEDO

La 12 aprilie 2011, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a prezentat cel de-al cincilea raport privind supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.

Hotărârile Culev c. Moldovei și Jomiru și Crețu c. Moldovei

La 17 aprilie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârile Culev c. Moldovei (cererea nr. 60179/09) și Jomiru și Crețu c. Moldovei (cererea nr. 28430/06).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în februarie 2012

În luna februarie 2012 CtEDO a făcut publice următoarele decizii contra Moldovei: Jubirca c. Moldovei (cererea nr. 54255/08), Manascurta c. Moldovei (cererea nr. 31856/07) și Siscanu c. Moldovei (cererea nr. 17988/09).

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în martie 2012

În luna februarie 2012 CtEDO a decis să comunice următoarele cereri Guvernului Moldovei: Craciuneac c. Moldovei (cererea nr. 77407/11) și Radu c. Moldovei (cererea nr. 24129/11).