Acasă 2012 martie

Arhive Lunare: martie 2012

Hotărârea Arseniev c. Moldovei

La 20 martie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârea Arseniev c. Moldovei (cererile nr. 10614/06 și 10620/06).

Hotărârea Asito c. Moldovei nr. 2

La 12 martie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârea Asito c. Moldovei nr. 2 (cererea nr. 39818/06).

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO în anul 2011

Pe parcursul anului 2011, Curtea a adoptat 31 de hotărâri împotriva Moldovei, dintre care în 30 de hotărâri a constatat cel puțin o violare a Convenției, iar 1 hotărâre se referă la satisfacția echitabilă.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în februarie 2012

În luna ianuarie 2012 CtEDO a decis să comunice Guvernului Moldovei următoarele cereri: Copoșciu c. Moldovei (cererea nr. 41421/07), Munteanu c. Moldovei (cererea nr. 34168/11), Cristea c. Moldovei (cererea nr. 30759/08) și Gavrilița c. Moldovei (cererea nr. 22741/06).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în ianuarie 2012

În luna ianuarie 2012 CtEDO a făcut publice următoarele decizii: Avicola Shaver SRL c. Moldovei (cererea nr. 60175/09), Bigea c. Moldovei (cererea nr. 21867/09), Ciubuc și alții c. Moldovei (cererea nr. 32816/07), Gavriliță c. Moldovei (cererea nr. 22741/06), Badea c. Moldovei (cererea nr. 29749/07), Blându c. Moldovei (cererea nr. 6376/05), Djaparidze c. Moldovei (cererea nr. 32530/07), Pădureț c. Moldovei (cererea nr. 23003/05) și Balan c. Moldovei, (cererea nr. 44746/08)