Acasă 2012

Arhive Anuale: 2012

Hotărârile G.B. și R.B. c. Moldovei și Gasanov c. Moldovei

La data de 18 decembrie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârile G.B. și R.B. c. MOLDOVEI (cererea nr. 16761/09) și Gasanov c. MOLDOVEI (cererea nr. 39441/09).

Hotărârile Ciorap (nr. 3) c. Moldovei și Struc c. Moldovei

La data de 4 decembrie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârile Ciorap (nr. 3) c. Moldovei (cererea nr.32896/07) și Struc c. Moldovei (cererea 40131/09).

Hotărârea Modarca c. Moldovei (cererea nr. 37829/08).

La 13 noiembrie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârea Modarca c. Moldovei (cererea nr.37829/08).

Hotărârea Ghimp și alții c. Moldovei

La 30 octombrie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârea Ghimp ș.a. c. Moldovei (cererea nr. 32520/09).

Hotărârea Marii Camere în cauza Catan și alții c. Moldova și...

La data de 19 octombrie 2012 a fost pronunțată hotărârea Marii Camere în cauza Catan și alții c. Moldova și Rusia (cererea nr. 43370/04).

Hotărârea Banca Internațională de Investiții și dezvoltare MB S.A. c. Moldovei

La data de 16 octombrie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârea Banca Internațională de Investiții și dezvoltare MB S.A. c. Moldovei (cererea nr. 28648/05).

Alegerea judecătorilor la CEDO

Adunarea Parlamentară a ales judecători din partea Bosniei și Herțegovinei, Croației, Republicii Moldova și Federației Ruse.

Hotărârea SFINX-IMPEX S.A. c. Moldovei

La 25 septembrie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârea SFINX-IMPEX S.A. c. Moldovei (cererea nr. 28439/05).

Dean Spielmann noul Președinte al Curții Europene pentru Drepturile Omului

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a ales pe Dnul Dean Spielmann (Luxembourg) în calitate de noul său Președinte.

Hotărârea Sholokhov c. Armeniei și Moldovei

La 31 iulie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârea Sholokhov c. Armeniei și Moldovei (cererea nr. 40358/05).

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în mai și iunie 2012

În lunile mai și iunie 2012 CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei următoarele cereri: Cibotar și Tanasoglo c. Moldovei (cererea nr. 25614/06), Grafescolo SRL c. Moldovei (cererea nr. 36157/08), KENZIE GLOBAL LIMITED LTD c. Moldovei (cererea nr. 287/07), Pareniuc c. Moldovei (cererea nr. 17953/08), RED NORD-VEST S.A. c. Moldovei (cererea nr. 2946/07), Ușenco c. Moldovei (cererea nr. 24359/12), Apostolachi c. Moldovei (cererea nr. 32481/09), Caraceț c. Moldovei (cererea nr. 16031/10), Bogdanovici c. Moldovei (cererea nr. 35436/08).

Lista candidaților la postul de judecător la CtEDO din partea Moldovei

La data de 16 iulie 2012 Ministerul Justiției al Republicii Moldova a făcut publică lista candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Hotărârea Fusu Arcadie și alții c. Moldovei

La 17 iulie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârea Fusu Arcadie și alții c. Moldovei (cererea nr.22218/06).

Alegerea judecătorilor la CEDO: 5 aleși, o listă respinsă și 2...

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a ales cinci noi judecători la Curtea Europeană din partea Republicii Cehe, Olandei, Poloniei, Suediei și Marii Britanii.

Noi tehnologii – Noua versiune a bazei de date HUDOC

La data de 25 iunie 2012 a fost anunțată lansarea unei noi versiuni a bazei de date cu jurisprudență HUDOC, implementarea căreia se datorează contribuției guvernelor Ciprului, Danemarcei, Germaniei și Norvegiei.

Hotărârea Ghirea c. Moldovei (cererea nr. 15778/05).

La 26 iunie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârea Ghirea c. Moldovei (cererea nr. 15778/05).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în mai 2012

În luna mai 2012 CtEDO a făcut publice următoarele decizii contra Moldovei: Popa și alții c. Moldovei (cererea nr. 8968/06 și alte 4 cereri, lista cu numărul cererilor în anexă), Soiuz Agros-Intex S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 46269/08 și alte 2 cereri, lista cu numărul cererilor în anexă), Stratan c. Moldovei (cererea nr. 23979/04 și alte 3 cereri, lista cu numărul cererilor în anexă), Cusnir (cererea nr. 52157/10) și Caraceț (cererea nr. 16031/10)

Hotărârea Genderdoc-M c. Moldovei (cererea nr. 9106/06).

La 12 iunie 2012 CtEDO a pronunțat hotărârea Genderdoc-M c. Moldovei (cererea nr. 9106/06).

Republicarea traducerilor în limba română a jurisprudenței Curții în HUDOC

A.O. „Juriștii pentru Drepturile Omului” a încheiat un Acord de parteneriat (pagina 1, pagina 2) cu Case-Law Information and Publications Division a Curții Europene pentru Drepturile Omului.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în aprilie 2012

În luna aprilie 2012 CtEDO a decis să comunice următoarele cereri Guvernului Moldovei: Balakin c. Moldovei (cererea nr. 59474/11), Rimschi c. Moldovei (cererea nr. 1649/12), Colesnic c. Moldovei (cererea nr. 3312/11), Mangîr și alții c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 50157/06), Timuș și Țaruș c. Moldovei (cererea nr. 70077/11), Vasilică c. Moldovei (cererea nr. 69527/10), Corotchi c. Moldovei (cererea nr. 50166/06) și Manoli c. Moldovei (cererea nr. 56875/11).

Hotărârile Sochichiu c. Moldovei, I.G. c. Moldovei și Plotnicova c. Moldovei

La 15 mai 2012 CtEDO a pronunțat hotărârile Sochichiu c. Moldovei (cererea nr. 28698/09), I.G. c. Moldovei (cererea nr. 53519/07), Plotnicova c. Moldovei (cererea nr. 38623/05).