Acasă 2011

Arhive Anuale: 2011

Statisticile CtEDO în privința fiecărui Stat membru

La data de 19 septembrie 2011 Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a făcut publice statisticile hotărârilor pentru perioada 1959-2010.

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a ales Vice-Președintele și Președintele unei...

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a ales un nou Vice-Președinte - Josep Casadevall (Andorra) și a ales un nou președinte a Secțiunii a Patra - Lech Garlicki (Polonia).

Hotărârea Dragostea Copiilor-Petrovschii-Nagornii c. Moldovei

La 13 septembrie 2011 CtEDO a pronunțat hotărârea Dragostea Copiilor-Petrovschii-Nagornii c. Moldovei (cererea nr. 25575/08).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în august 2011

În luna august 2011 CtEDO a făcut publice următoarele decizii: Dimitrov c. Moldovei (cererea nr. 22254/08) și Galușchin c. Moldovei (cererea nr. 29568/06).

Filmul despre CtEDO deja în 22 de limbi

Filmul „Conștiința Europei” despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului, activitatea și funcționarea sa, actualmente este disponibil deja în 22 de limbi

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în iulie 2011

În luna iulie 2011 CtEDO a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: COMPANIA DE TRANSPORTURI AERIENE „TIRAMAVIA” SRL c. Moldovei, COMPANIA AERIANÄ‚ „VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER” SRL c. Moldovei, COMPANIA AERIANÄ‚ „GRIXONA” SRL c. Moldovei (cererile nr. 54115/09, 55707/09 și 55770/09), KOMMERSANT MOLDOVY c. Moldovei (cererea nr. 10661/08) și Tatiana DMITRIEVA c. Moldovei (cererea nr. 28347/08).

Instrucțiune nouă și statistica privind cererile de suspendare a expulzării reclamanților

Astăzi au fost publicate instrucțiune nouă în privința cererilor de suspendare a extrădării sau expulzării a reclamanților în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului

CtEDO a declarat admisibile cauzele privind investigația inadecvată a masacrului de...

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a declarat admisibile 2 cauze privind investigația penală în anii ’90 a decesului a 12 polonezi în masacrul de la KatyÅ„.

Secția de Filtrare accelerează procesarea cauzelor

Curtea a instituit o nouă Secție de Filtrare, centralizând gestionarea a cererilor venite de la cinci statelor cu cel mai mare „număr de cereri”: Rusia, Turcia, România, Ucraina și Polonia.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în iunie 2011

În luna iunie 2011, CtEDO a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Bigea c. Moldovei (cererea nr. 21867/09) și Jubirca c. Moldovei (cererea nr. 54255/08).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în iunie 2011

În luna iunie 2011 CtEDO a făcut publice următoarele decizii: Talmazan c. Moldovei (cererea nr. 13605/08), Burov c. Moldovei (cererea nr. 38875/03) și Ștefănucă c. Moldovei (cererea nr. 53567/08).

Hotărârile Haritonov c. Moldovei și Dan c. Moldovei

La data de 5 iulie 2011 CtEDO a pronunțat hotărârile Haritonov c. MOLDOVEI (cererea nr. 15868/07) și Dan c. Moldovei (cererea nr 8999/07).

Hotărârea Avram și alții c. Moldovei (cererea nr. 41588/05).

La data de 05 iulie 2011 CtEDO a adoptat hotărârea Avram și alții c. Moldovei (cererea nr. 41588/05).

Hotărârea în cauza Oculist și Imas c. Moldovei

La data de 28 iunie 2011 CtEDO a adoptat hotărârea Oculist și Imas c. Moldovei (cererea nr. 44964/05).

Urmatoarele decizii CtEDO c. Moldovei adoptate în mai 2011

În luna mai 2011 CtEDO a făcut publice următoarele decizii: BUCURIA INC și alții c. Moldovei (cererea nr. 21102/03) și Fedotov c. Moldovei (cererea nr. 51838/07).

Hotărârea în cauza Ipate c. Moldovei

La data de 21 iunie 2011 CtEDO a pronunțat hotărârea Ipate c. Moldovei (cererea nr. 23750/07).

Urmatoarele cereri comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în mai 2011

În luna mai 2011, CtEDO a mai comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: DONTRUT SRL c. Moldovei (cererea nr. 45504/09), Melnic c. Moldovei (cererea nr. 46351/08), Povestca c. Moldovei (cererea nr. 54791/10), PROMO LEX și alții c. Moldovei (cererea nr. 42757/09).

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în mai 2011

În luna mai 2011, CtEDO a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Gospodinov c. Moldovei (cererea nr. 17934/08), Șișanov c. Moldovei (cererea nr. 11353/06), Toncu c. Moldovei (cererea nr. 26710/08), Vasiliciuc c. Moldovei (cererea nr. 15944/11), Vieru c. Moldovei (cererea nr. 32476/09) și VIRPROD-LUX SRL c. Moldovei (cererea nr. 5067/08).

Cererea comunicată de CtEDO Guvernului Moldovei în aprilie 2011

În luna aprilie 2011, CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cauza Guțu c. Moldovei (cererea nr. 47804/07).

Hotărârile în cauza Megadat. Com SRL, Ganea, Bisir și Tulus și...

La 17 mai 2011, CtEDO a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Megadat. Com SRL c. Moldovei (cererea nr. 21151/04), hotărârile Ganea c. Moldovei (cererea nr. 2474/06), Bisir și Tulus c. Moldovei (cererea nr. 42973/05) și Mocanu c. Moldovei (cererea nr. 12708/05).

A fost făcut public raportul pentru 2010 privind executarea hotărârilor CtEDO

La 19 aprilie 2011, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a prezentat cel de-al patrulea raport privind supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului.