Acasă 2011 februarie

Arhive Lunare: februarie 2011

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în ianuarie 2011

În ianuarie 2011, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice deciziile Mereuta c. Moldovei (cererea nr. 39153/05), Armas c. Moldovei (cererea nr. 31689/03), Dimitrov c. Moldovei (cererea nr. 56555/07), Chetruș c. Moldovei (cererea nr. 15953/07), Bizgu c. Moldovei (cererea nr. 45653/05) și Gheorghita c. Moldovei (cererea nr. 41836/06).

Hotărârea în cauza Rotaru c. Moldovei, (cererea nr. 51216/06).

La 15 februarie 2011 CtEDO a pronunțat hotărârea în cauza Rotaru c. Moldovei, (cererea nr. 51216/06).

În luna ianuarie 2011 CtEDO a mai comunicat Guvernului cererile BULAI...

În luna ianuarie 2011 CtEDO a mai comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: BULAI c. MOLDOVEI (cererea nr. 16761/09) și MUHIN c. MOLDOVEI (cererea nr. 342/09).

O nouă rundă de discuții asupra reformei Curții de la Strasbourg

La 9 februarie 2011, la Strasbourg, au avut loc consultările Comitetului de Experți al Consiliului Europei privind reforma Curții Europene a Drepturilor Omului cu reprezentanții societății civile și ai instituțiilor naționale a drepturilor omului.

Comunicatul Curții ca urmare a „creșterii alarmante” a cererilor de suspendare...

La data de 11 februarie 2011 Curtea Europeană a făcut public un Comunicat prin care Guvernele, reclamanții și avocații acestora sunt invitați să conlucreze pe deplin cu Curtea Europeană, urmare a „creșterii alarmante” a cererilor de suspendare a deportării

Hotărârea Ignatenco c. Moldovei

La 08 februarie 2010 CtEDO a adoptat hotărârea Ignatenco c. Moldovei (cererea nr.36988/07).

Cererile comunicate de CtEDO în luna ianuarie 2011

În luna ianuarie CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei următoarele cereri: Bagrin c. Moldovei (cererea nr. 61635/08), Danalachi c. Moldovei (cererea nr. 25664/09), Graciova c. Moldovei (43404/08), Ipati c. Moldovei (cererea nr. 55408/07), Modarca c. Moldovei (cererea nr. 37829/08), Radu c. Moldovei (cererea nr. 50073/07), Robulet c. Moldovei (cererea nr. 17935/08), Soitu c. Moldovei (II) (cererea nr. 18835/08), Stepuleac Anatol c. Moldovei (cererea nr. 12437/08), Stepuleac c. Moldovei (59850/09) și Stratan c. Moldovei (44085/08).

A fost făcut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul...

La 27 ianuarie 2011, în cadrul unei conferințe de presă, dl Jean-Paul COSTA, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, a făcut public raportul de activitate al Curții pentru anul 2010.