Acasă 2011

Arhive Anuale: 2011

Curtea Europeană a decis să urgenteze examinarea plângerilor privind detenția fostului...

Curtea Europeană a decis la 14 decembrie 2011 să urgenteze examinarea cererii înaintate de către fostul Premier al Ucrainei Yuliya Tymoshenko privind detenția sa. Curtea a decis să acorde prioritate cauzei, Tymoshenko c. Ucrainei (cererea nr. 49872/11), în virtutea seriozității și sensibilității caracterului alegațiilor înaintate.

Hotărârea Pascari c. Moldovei

La 20 decembrie 2011 CtEDO a pronunțat hotărârea Pascari c. Moldovei, (cererea nr. 53710/09)

Curtea Europeană a declarat admisibilă cererea în cauza Georgia c. Rusiei...

Curtea Europeană a declarat admisibilă, cu votul majorității, cererea în cauza Georgia c. Rusiei (II) (cererea nr. 38263/08)

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în noiembrie 2011

În luna noiembrie 2011 CtEDO a făcut publice următoarele decizii: Ciobanu c. Moldovei (cererea nr. 40832/09), Grințevici c. Moldovei (cererile nr. 10830.06 și 32213/10) și Lipcan c. Moldovei (cererea nr. 44734/08).

Hotărârile Ojog și alții c. Moldovei și Burea și alții c....

La 13 decembrie 2011 CtEDO a pronunțat hotărârile Ojog și alții c. Moldovei (cererea nr. 1988/06) și Burea și alții c. Moldovei (cererile nr. 55349/07, 16968/09, 19750/09, 32465/09 și 39377/09).

Hotărârile Taraburca c. Moldovei și Bercut S.R.L. c. Moldovei

La 06 decembrie 2011 CtEDO a pronunțat următoarele hotărâri: Taraburca c. Moldovei (cererea nr. 18919/10) și Bercut S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 32247/07).

Checklist-ul admisibilității

Curtea a făcut publică "checklist-ul" admisibilității menit să ajute reclamanții potențiali să înțeleagă ei însuși dacă vor fi obstacole în examinarea cererilor acestora.

DECLARAȚIE pe marginea „partajării” politice a funcției de Președinte a Curții...

Ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu răspândirea în mass-media a declarațiilor despre „partajarea” politică a funcției de Președinte a Curții Supreme de Justiție de către liderii Alianței pentru Integrare Europeană.

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în octombrie 2011

În luna octombrie CtEDO a făcut publice următoarele decizii: Donciu c. Moldovei (cererea nr. 488/07), Iudin c. Moldovei (cererea nr. 7347/04), Iordăchescu c. Moldovei (cererea nr. 13980/08), Mogoreanu c. Moldovei (cererea nr. 10199/05), Proțap c. Moldovei (cererea nr. 29012/06), Paerele c. Moldovei (cererea nr. 14704/07), Fedotov c. Moldovei (cererea nr. 23934/04) și Tropoțel c. Moldovei (cererea nr. 24219/05).

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în octombrie 2011

În luna octombrie 2011 CtEDO a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Leonov c. Moldovei (cererea nr. 52536/09), Cusnir c. Moldovei(cererea nr. 52157/10), Gorea c. Moldovei (cererea nr. 6343/11), Pascari c. Moldovei (cererea nr. 25555/10), Spînu c. Moldovei (cererea nr. 18589/11), Codrul SRL c. Moldovei (cererea nr. 1556/10), Nichifor c. Moldovei (cererea nr. 52205/10), Ziminov c. Moldovei (cererea nr. 50977/10), Pleșca c. Moldovei (cererea nr. 44862/11) și Eriomenco c. Moldovei și a Rusiei (cererea nr. 42224/11).

Hotararile Ivanțoc și alții c. Moldovei și Rusiei, Cojocaru și Nistreanu...

La 15 noiembrie 2011 CtEDO a pronunțat următoarele hotărâri: Ivanțoc și alții c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 23687/05), Cojocaru c. Moldovei (cererea nr. 35251/04), Mistreanu c. Moldovei (cererea nr.27261/04).

Abtinerea judecătorului român domnul Corneliu Bîrsan

Ministerul Afacerilor Externe al României a fost informat de către Grefierul Curții Europene a Drepturilor Omului asupra faptului că judecătorul român, domnul Corneliu Bîrsan, a solicitat președintelui Curții să se abțină pentru o perioadă de timp de la judecarea cauzelor românești.

Hotărârile Stog și alții c. Moldovei și Norma S.R.L. c. Moldovei

La 3 noiembrie 2011, CtEDO a pronunțat hotărârile Stog și alții c. Moldovei, (cererile nr. 6811/08, 6934/08, 9212/08 și 12199/08) și Norma S.R.L. c. Moldovei, (cererea nr. 38503/08).

Fișe informaționale pentru fiecare Stat

La data de 18 octombrie 2011 Curtea a publicat “fișele” pentru fiecare Stat membru a Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Hotărârea Rassohin c. Moldovei

La data de 18 octombrie 2011 CtEDO a pronunțat hotărârea Rassohin c. Moldovei (cererea nr. 11373/05).

Hotărârile Fomin c. Moldovei și Gorobet c. Moldovei

La 11 octombrie 2011, CtEDO a pronunțat următoarele hotărâri: Fomin c. Moldovei (cererea nr. 36755/06) și Gorobeț c. Moldovei (cererea nr. 30951/10).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în septembrie 2011

În luna septembrie CtEDO a făcut publice următoarele decizii: Ion Ghețan c. Moldovei (cererea nr. 7170/07), Galina Țopa c. Moldovei (cererea nr. 12495/05), Victoria Gâtlan c. Moldovei (cererea nr. 10174/05), Gheorghe Tricolici c. Moldovei (cererea nr. 26810/08), Petru Savcenco c. Moldovei (cererea nr. 16999/07), Vladimir Dragan c. Moldovei (cererea nr. 8608/05) și Carnex S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 36087/07)

Cererea Radu Calancea comunicată Guvernului Moldovei

În luna septembrie 2011, CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea Radu Calancea c. Moldovei (cererea nr. 50425/11).

Cererea American Jewish Joint Distribution Committee comunicată Guvernului Moldovei

În luna august 2011, CtEDO a comunicat Guvernului Moldovei cererea American Jewish Joint Distribution Committee c. Moldovei (cererea nr. 44298/09).

Hotărârile Agurdino S.R.L. c. Moldovei și Cristina Boicenco c. Moldovei

La 27 septembrie 2011, CtEDO a pronunțat următoarele hotărâri: Agurdino S.R.L. c. Moldovei (cererea nr. 7359/06) și Cristina Boicenco c. Moldovei (cererea nr. 25688/09)

Hotărârea Vartic și alții c. Moldovei

La 20 septembrie 2011, CtEDO a pronunțat hotărârea Vartic și alții c. Moldovei (cererile nr. 12674/07, 13012/07, 13339/07, 13355/07 și 13368/07).