Acasă 2010

Arhive Anuale: 2010

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în ianuarie 2010

În luna ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Dimitrov c. Moldovei (cererea nr. 22254/08), Pavlicenco c. Moldovei (cererea nr. 41219/07), Segheti c. Moldovei (cererea nr. 39584/07), Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 32896/07), Cociorva c. Moldovei (cererea nr. 7456/08), Ionel c. Moldovei (cererea nr. 24032/08) și Pîrnău c. Moldovei (cererea nr. 37225/07).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în februarie 2010

În februarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Chiforiuc c. Moldovei (cererea nr.41744/02), Ursu c. Moldovei (cererea nr. 28534/03), Coșleț c. Moldovei (cererea nr. 42365/07) și Sandu c. Moldovei (cererea nr. 29729/07).

CtEDO a dat câștig de cauză deținuților moldoveni într-o cauză c....

La 6 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârea sa în cauza Stegărescu și Bahrin c. Portugaliei (cererea nr. 46194/06). Curtea a conchis că imposibilitatea deținuților de a contesta plasarea sa în celula cu regim de securitate înaltă este contrară Convenției.

CtEDO a adoptat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Lungu c....

La 6 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Lungu c. Moldovei (cererea nr. 17911/08). Curtea a radiat cererea reclamanților de pe rol în temeiul acordului amiabil încheiat între părți.

CtEDO a pronunțat hotărârea Petrenco c. Moldovei

La 30 martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Petrenco c. Moldovei (cererea nr. 20928/05). Curtea a constatat, în unanimitate, că nu a avut loc violarea art. 6 § 1 CEDO; iar, cu 6 voturi la 1, a constatat violarea art. 8 CEDO. Instanța a acordat reclamantului EUR 1,200 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 300 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Moldova a fost condamnată pentru încălcarea dreptului la viață în cauza...

La 23 martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Iorga c. Moldovei (cererea nr. 12219/05). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 2 CEDO sub aspect procedural privind ineficiența anchetei efectuate de autorități privind cauza morții fiului reclamantei și a acordat reclamantei EUR 12,000 cu titlu de prejudiciu moral.

CtEDO a adoptat decizia de inadmisibilitate a cererilor Demopoulos și a...

La 5 martie 2010, CtEDO a declarat inadmisibile cererile Demopoulos și alte 7 cereri c. Turciei (cererile nr. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 14163/04, 10200/04, 19993/04 ș 21819/04). Reclamanții sunt 17 ciprioți de origine ciprioto-greacă care pretind că au fost împiedicați să folosească proprietățile lor și/sau să aibă acces la casele lor din Ciprul de nord, care era sub controlul „Republicii Turce a Ciprului de Nord”. Proprietatea lor includea diferite loturi de pământ, unele dintre acestea erau cultivate, iar pe altele erau construite case sau clădiri.

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei pronunțate în ianuarie 2010

În ianuarie 2010, CtEDO a pronunțat deciziile X c. Moldovei (cererea nr. 37507/02), Musaji și Madan c. Moldovei (cererea nr. 2856/05), Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 7467/06), Filimonova c. Moldovei (cererea nr. 21136/03) și Șumila și Alți 6 c. Moldovei (cererile nr. 41369/05, 41556/05, 42308/05, 33566/06, 33567/06, 33568/06, 33570/06).

CtEDO a emis cel de-al doilea aviz consultativ

La 22 ianuarie 2010, CtEDO a adoptat cel de-al doilea aviz consultativ al său și a conchis, în unanimitate, că lista candidaților pentru alegerea judecătorului la CtEDO din partea unui anumit stat, care deja a fost depusă la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, nu poate fi retrasă și înlocuită cu o nouă listă după expirarea termenului-limită indicat de către Adunarea Parlamentară pentru depunerea listei.

Reforma CtEDO decisă la conferința de la Interlaken

La 18 și 19 februarie 2010, în cadrul președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Elveția a organizat o Conferință Ministerială la Interlaken cu scopul de a stimula reformarea Curții Europene a Drepturilor Omului. Lucrările Conferinței s-au finalizat prin adoptarea unei declarații a reprezentanților celor 47 de state membre la CoE. Declarația conține un plan de acțiuni care prevede o listă de măsuri pe termen scurt și mediu, precum și o agendă de implementare a acestora.

Apel în răspuns la declarația dlui Ion MURUIANU, președintele CSJ

La 13 februarie 2010, în cadrul discursului său ținut la Adunarea Generală a Judecătorilor, Președintele Curții Supreme de Justiție, dl Ion MURUIANU, s-a referit, chiar la începutul discursului, la condamnarea Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. El a declarat „cu toată responsabilitatea” că „pe marginea numitului fenomen se fac diverse speculații și insinuații neghioabe, unele mai șocante decât altele” cu scop de „reclamă pentru unii avocați; lustruirea fariseică a imaginii unora și ponegrirea, cu orice preț, a altor magistrați; și defăimarea premeditată a întregului sistem judiciar”. Acest discurs a fost citit de pe hârtie și, ulterior, plasat pe pagina web a Curții Supreme de Justiție.

Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldovei pronunțate în decembrie 2009

În decembrie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova c. Moldovei (cererea nr. 67300/01), Turchin c. Moldovei (cererea nr. 32808/07) și Netanyahu c. Moldovei (cererea nr. 23270/09).

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO în anul 2009

În anul 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 30 de hotărâri care vizează Republica Moldova. Urmând tradiția din anii precedenți, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a întocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2009, a cauzelor la Curte.

CtEDO s-a pronunțat în cauza Partidul Popular Creștin Democrat (nr. 2)...

La 2 februarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Partidul Popular Creștin Democrat (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 25196/04). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 11 CEDO, deoarece refuzul Consiliului municipal Chișinău de a autoriza demonstrația organizată de partidul reclamant din 25 ianuarie 2004 a constituit o încălcare a dreptului reclamantului la libera asociere. Curtea a acordat partidului reclamant EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 1,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

A fost făcut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul...

La 28 ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul său de activitate pentru anul 2009. Potrivit acestui raport, în anul 2009, CtEDO a pronunțat 1,625 de hotărâri, dintre care 52% vizează patru state membre: Turcia, Rusia, România și Polonia. Moldova s-a clasat printre primele 8 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. În ceea ce privește indicele numărului de cereri depuse după numărul populației, în anul 2009, Moldova se află pe locul 4, după Georgia, Montenegro și Liechtenstein, cu indicele 3.70 de cereri la 10,000 de locuitori. Prin hotărârile pronunțate în 2009, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensații în mărime de EUR 2,112,549.25.

Hotărârea CtEDO cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Avramenko c....

La 26 ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02). Curtea a luat act de acordul amiabil încheiat de părți, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să plătească reclamantului EUR 37,500 în termen de 3 luni de la radierea cererilor nr. 29808/02 și 7467/06 (Avramenko (nr. 1) și Avramenko (nr. 2) c. Moldovei) de pe rolul Curții în temeiul acordului amiabil, radiind cererea de pe rolul său.

Traficul de ființe umane este considerat sclavie, în sensul art. 4...

a 7 ianuarie 2010, CtEDO a pronunțat hotărârea Ranțev c. Ciprului și Federației Ruse. Curtea a constatat, în unanimitate, printre altele, violarea art. 4 CEDO de către autoritățile cipriote din cauză că nu au acordat drei Ranțeva o protecție practică și efectivă împotriva traficului și exploatării - în general și din cauză că nu au întreprins măsuri specifice pentru protejarea ei - în special și violarea art. 4 CEDO de către autoritățile ruse din cauza omisiunii de a investiga în ce mod și unde dra Ranțeva a fost recrutată. Curtea a conchis că traficarea în sine este interzisă de art. 4 CEDO.

Duma de Stat a Federației Ruse a ratificat Protocolul nr. 14...

La ședința de vineri, 15 ianuarie 2010, Duma de Stat a Federației Ruse a ratificat Protocolul nr. 14 la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Pentru ratificarea Protocolului nr. 14 au votat 392 de deputați. Această ratificare era unica necesară pentru intrarea Protocolului 14 în vigoare, celelalte 46 de state membre ale Consiliului Europei ratificând Protocolul încă până la sfârșitul anului 2006.

Aviz din 13 ianuarie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de...

Aviz din 13 ianuarie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de lege ajustat privind modificarea cadrului legislativ în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor;

Distribuirea volumelor 8 și 9 ale traducerii jurisprudenței CtEDO c. Moldovei

Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” anunță distribuirea gratuită a volumelor VIII și IX ale publicației „Hotărârile și deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele moldovenești”. Beneficiarii sunt invitați să se prezinte la sediul asociației, începând cu 13 ianuarie 2010, între orele 15:00 și 17:00, prezentând ștampila și rechizitele bancare / delegația biroului de avocați sau ale organizației non-guvernamentale și, respectiv, buletinul de identitate al persoanei fizice.

CtEDO a pronunțat hotărârile Pădureț c. Moldovei, Railean c. Moldovei și...

La 5 ianuarie 2010, CtEDO a pronunțat hotărârile Pădureț c. Moldovei (cererea nr. 33134/03), Railean c. Moldovei (cererea nr. 23401/04) și Bucuria c. Moldovei (cererea nr. 10758/05). În hotărârea Pădureț, Curtea a constatat că reclamantul a fost torturat de către ofițeri de poliție și că autoritățile nu au investigat în termenele și modul potrivit alegațiile reclamantului privind maltratarea, contrat art. 3 CEDO. În cauza Răilean, Curtea a conchis, pentru prima dată în privința Moldovei, că a avut loc violarea art. 2 CEDO (dreptul la viață), deoarece autoritățile nu au efectuat o anchetă adecvată privind circumstanțele accidentului în urma căruia a decedat fiul reclamantului. În cauza Bucuria, Curtea a considerat că necitarea companiei reclamante în instanță a constituit încălcarea dreptului garantat de art. 6 § 1 CEDO.