Acasă 2010

Arhive Anuale: 2010

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în iunie 2010

În iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Popescu c. Moldovei (cererea nr. 11367/06), Romany Gaz Group c. Moldovei (cererea nr. 11662/05), Boldișor c. Moldovei (cererea nr. 10275/07) și Catan și Alții c. Moldovei și Rusiei (cererile nr. 43370/04, 8252/05 și 18454/06).

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în aprilie și mai 2010

În luna aprilie și mai 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Levința c. Moldovei (cererea nr. 5116/08), Gâtlan c. Moldovei (cererea nr. 10174/05), Gheorghiță c. Moldovei (cererea nr. 5334/06), Țopa c. Moldovei (cererea nr. 12495/05), Antonov, Băluță și Bezrodnîi c. Moldovei și Rusiei (cererile nr. 315/10, 1153/10 și 1158/10), Pascari c. Moldovei (cererea nr. 53710/09) și Semionov c. Moldovei (cererea nr. 59935/08).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în aprilie și mai 2010

În aprilie și mai 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Bogatu c. Moldovei (cererea nr. 36748/05), Croitoru c. Moldovei (cererea nr. 29755/07) și Poia c. Moldovei (cererea nr. 48522/06).

CtEDO a pronunțat hotărârea Ciorap (nr. 3) c. Moldovei

La 20 iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea Ciorap (nr. 3) c. Moldovei (cererea nr. 7481/06). Curtea a conchis că art. 3 CEDO a fost violat în urma condițiilor inumane de detenție în care a fost deținut reclamantul și în urma lipsei acordării asistenței medicale într-un termen potrivit. Curtea a salutat decizia Curții Supreme de Justiție de aplicare directă a CEDO, în absența prevederilor în legislația națională referitoare la dreptul reclamantului la compensație în urma violării art. 3 CEDO, însă a notat că compensația acordată de catre judecătorii naționali a fost insuficientă și a continuat examinarea cererii.

Au fost pronunțate hotărârile Manole și Alții, Parnov și Panov c....

La 13 iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Manole și Alții c. Moldovei (cererea nr. 13936/02), precum și hotărârile Parnov c. Moldovei (cererea nr. 35208/06) și Panov c. Moldovei (cererea nr. 37811/04).

Scrisoare din 8 iulie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind sesizarea referitoare...

Scrisoare din 8 iulie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind sesizarea referitoare la controlul constituţionalităţii art. 22 alin. (1) lit. (b) al Legii cu privire la...

CtEDO a adoptat decizia în cauzele Catan și Alții contra Moldovei...

La 15 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat decizia cu privire la admisibilitatea cauzelor Catan și Alții c. Moldovei și Rusiei (cererile nr. 43370/04, 8252/05 și 18454/06). Reclamanții sunt cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc în „Republica Moldovenească Nistreană”. Fiecare cerere se referă la o școală distinctă cu predarea în limba română și a fost depusă de către un grup de părinți, copii și profesori.

CtEDO a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Ipteh S.A....

La 29 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Ipteh S.A. și Alții c. Moldovei (cererea nr. 35367/08). Curtea a scos de pe rol cererea la solicitarea reclamanților.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în martie 2010

În luna martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Voltman c. Moldovei (cererea nr. 31052/04), Talmazan c. Moldovei (cererea nr. 13605/08), Străisteanu c. Moldovei (cererea nr. 18928/08), Graur c. Moldovei (cererea nr. 13119/08), Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor „Inovatorul” și Uniunea Societăților Tehnico-Științifice c. Moldovei (cererea nr. 11955/07), Matcenco c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 10094/10) și Mozer c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 11138/10).

Aviz din 21 iunie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de...

Aviz din 21 iunie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de modificare şi completare a hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 14 din...

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în martie 2010

În martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Lazo c. Moldovei (cererea nr.45602/07), Moscalev c. Moldovei (cererea nr. 844/06), Timpul de Dimineață c. Moldovei (cererea nr. 16674/06), Stepuleac c. Moldovei (cererile nr. 20269/09 și 24065/09) și Stati și Marinescu c. Moldovei (cererea nr. 19828/09).

Aviz din 15 iunie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de...

Aviz din 15 iunie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de Lege privind compensarea de către stat a prejudiciului cauzat în urma încălcării termenului...

Protocolul nr. 14 la CEDO a intrat în vigoare

La 1 iunie 2010, Protocolul nr. 14 la CEDO a intrat în vigoare după ce a fost ratificat de către toate statele membre ale Consiliului Europei. Acesta a fost elaborat pentru a garanta eficiența sistemului european de protecție a drepturilor omului garantat prin Convenție. Protocolul nr. 14 prevede o serie de modificări în vederea perfecționării mecanismului de examinare a cauzelor de către Curte și simplificării procedurii de examinare, precum și sporirii independenței judecătorilor Curții.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Textul Convenţiei este prezentat aşa cum a fost amendat în conformitate cu dispoziţiile Protocolului nr. 14 (STE nr. 194) începând cu intrarea acestuia în vigoare la data de 1 iunie 2010.

CtEDO a pronunțat hotărârile Anușca c. Moldovei și Vetrenko c. Moldovei

La 18 mai 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice hotărârile sale în cauzele Anușca c. Moldovei (cererea nr. 24034/07) și Vetrenko c. Moldovei (cererea nr. 36552/02). În cauza Anușca c. Moldovei, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 2 CEDO în urma anchetei neefective a decesului unui soldat și a acordat EUR 8,000 cu titlu de daune morale. În cauza Vetrenko c. Moldovei, cu 4 voturi la 3, a fost constatată violarea art. 6 § 1 CEDO, deoarece instanțele naționale au motivat insuficient hotărârile lor prin care au condamnat reclamantul pentru comiterea unui omor. Curtea a acordat reclamantului EUR 5,000 cu titlu de daune morale și EUR 650 cu titlu de costuri și cheltuieli.

A fost făcut public raportul pentru 2009 privind executarea hotărârilor CtEDO

La 14 aprilie 2010, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a prezentat cel de-al treilea raport privind supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Potrivit raportului, Comitetul de Miniștri a primit spre examinare 1,515 de hotărâri noi în 2009 în comparație cu 2008 (+9%), ceea ce a mărit numărul total al hotărârilor la 7,887. Moldova este lider la capitolul sumelor acordate prin hotărârile CtEDO cu titlu de satisfacție echitabilă, fiind obligată în anul 2009 la plata a EUR 14 mln 219 mii.

CtEDO s-a pronunțat în cauza Ciubotaru c. Moldovei

La 27 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea sa în cauza Ciubotaru c. Moldovei (cererea nr. 27138/04). Curtea a constatat că refuzul de a schimba apartenența etnică în actele de identitate ale reclamantului consituie o încălcare a dreptului la viața privată.

Marea Cameră a CtEDO a pronunțat hotărârea Tănase c. Moldovei

La 27 aprilie 2010, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Tănase c. Moldovei (cererea nr. 7/08). Curtea a constatat că prevederile care interzic deputaților aleși, care dețin cetățenie multiplă, să fie membri ai Parlamentului, sunt disproporționate și a considerat, în unanimitate, că a existat violarea art. 3 Protocolul nr. 1 la CEDO.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în februarie 2010

În luna februarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Bisir și Alții c. Moldovei (cererea nr. 42973/05), Iudin c. Moldovei (cererea nr. 7347/04), Grosu c. Moldovei (cererea nr. 36170/05), Morozan c. Moldovei (cererea nr. 6503/04), Cicala c. Moldovei (cererea nr. 45778/05) și Genderdoc-M c. Moldovei (cererea nr. 9106/06).

CtEDO a adoptat hotărârile Brega c. Moldovei și Racu c. Moldovei

La 20 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârile Brega c. Moldovei (cererea nr. 52100/08) și Racu c. Moldovei (cererea nr. 13136/07). În cauza Brega c. Moldovei, Curtea a constatat violarea art. 3, art. 5 § 1 (c) și a art. 11 CEDO și a acordat compensație în sumă de EUR 8,000. În cauza Racu c. Moldovei, Curtea a radiat cererea în urma declarației Guvernului care s-a obligat să achite reclamantului EUR 1,800 în urma executării întârziate a hotărârii judecătorești.

Scrisoare din 19 aprilie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind analiza jurisprudenţei...

Scrisoare din 19 aprilie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind analiza jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele referitoare la restricţionarea accesului la justiţie...