Acasă 2010 octombrie

Arhive Lunare: octombrie 2010

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în iulie 2010

În luna iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Plate c. Moldovei (cererea nr. 56608/08), Pădureț c. Moldovei (cererea nr. 23003/05), Tisar Invest și Alți 8 c. Moldovei (cererile nr. 31526/07, nr. 32813/08, nr. 44721/08, nr. 8189/09, nr. 17992/09, nr. 22917/09, nr. 24446/09, nr. 40827/09 și nr. 22820/09), Taraburca c. Moldovei (cererea nr. 18919/10), Beșleagă c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 48108/07) și Savca c. Moldovei (cererea nr. 17963/08).

Deciziile CtEDO c. Moldovei adoptate în iulie și august 2010

La 6 iulie 2010 și 24 august 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Străisteanu c. Moldovei (cererea nr. 18928/08) și Mocanu c. Moldovei (cererea nr. 24163/09).

Hotărârea CtEDO privind satisfacția echitabilă în cauza Baroul Partner-A c. Moldovei

La 19 octombrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Baroul Partner-A c. Moldovei (cererea nr. 39815/07). Curtea a luat act de acordul la care au ajuns părțile, prin care Guvernul s-a obligat să plătească companiei reclamante EUR 320,000 cu titlu de orice daună materială și morală, precum și EUR 8,000 cu titlu de costuri și cheltuieli, în termen de 3 luni de la data adoptării deciziei de radiere a cererii în temeiul acordului amiabil, și a radiat cererea de pe rol.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în iunie 2010

În luna iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Urechean c. Moldovei (cererea nr. 27756/05), Andronovici c. Moldovei (cererea nr. 13424/06), Boicenco c. Moldovei (cererea nr. 25688/09), Djaparidze c. Moldovei (cererea nr. 32530/07), Munteanu c. Moldovei (cererea nr. 30735/07), Povestca c. Moldovei (cererea nr. 13765/04), Braga c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 76957/01) și Străsteanu c. Moldovei (cererea nr. 40699/08).

Hotărârea CtEDO privind satisfacția echitabilă în cauza Olaru c. Moldovei

La 12 octombrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Olaru c. Moldovei (cererea nr. 476/07). Curtea a lăsat în seama Comiterului de Miniștri al CoE supravegherea executării de către Guvernul Moldovei a hotărârii judecătorești naționale în favoarea reclamantului și i-a acordat EUR 2,000 cu titlu de daune morale și EUR 850 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Hotărârile CtEDO c. Moldovei adoptate în septembrie 2010

În septembrie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a adoptat hotărârile Hyde Park și Alții (nr. 5 și 6) c. Moldovei (cererile nr. 6991/08 și 15084/08), Popa c. Moldovei (cererea nr. 29772/05) și hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Gușan c. Moldovei (cererea nr. 22539/05).