Acasă 2010 iulie

Arhive Lunare: iulie 2010

CtEDO a pronunțat hotărârea Ciorap (nr. 3) c. Moldovei

La 20 iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea Ciorap (nr. 3) c. Moldovei (cererea nr. 7481/06). Curtea a conchis că art. 3 CEDO a fost violat în urma condițiilor inumane de detenție în care a fost deținut reclamantul și în urma lipsei acordării asistenței medicale într-un termen potrivit. Curtea a salutat decizia Curții Supreme de Justiție de aplicare directă a CEDO, în absența prevederilor în legislația națională referitoare la dreptul reclamantului la compensație în urma violării art. 3 CEDO, însă a notat că compensația acordată de catre judecătorii naționali a fost insuficientă și a continuat examinarea cererii.

Au fost pronunțate hotărârile Manole și Alții, Parnov și Panov c....

La 13 iulie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Manole și Alții c. Moldovei (cererea nr. 13936/02), precum și hotărârile Parnov c. Moldovei (cererea nr. 35208/06) și Panov c. Moldovei (cererea nr. 37811/04).

Scrisoare din 8 iulie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind sesizarea referitoare...

Scrisoare din 8 iulie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind sesizarea referitoare la controlul constituţionalităţii art. 22 alin. (1) lit. (b) al Legii cu privire la...

CtEDO a adoptat decizia în cauzele Catan și Alții contra Moldovei...

La 15 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat decizia cu privire la admisibilitatea cauzelor Catan și Alții c. Moldovei și Rusiei (cererile nr. 43370/04, 8252/05 și 18454/06). Reclamanții sunt cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc în „Republica Moldovenească Nistreană”. Fiecare cerere se referă la o școală distinctă cu predarea în limba română și a fost depusă de către un grup de părinți, copii și profesori.