Acasă 2010 iunie

Arhive Lunare: iunie 2010

CtEDO a pronunțat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Ipteh S.A....

La 29 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Ipteh S.A. și Alții c. Moldovei (cererea nr. 35367/08). Curtea a scos de pe rol cererea la solicitarea reclamanților.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în martie 2010

În luna martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Voltman c. Moldovei (cererea nr. 31052/04), Talmazan c. Moldovei (cererea nr. 13605/08), Străisteanu c. Moldovei (cererea nr. 18928/08), Graur c. Moldovei (cererea nr. 13119/08), Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor „Inovatorul” și Uniunea Societăților Tehnico-Științifice c. Moldovei (cererea nr. 11955/07), Matcenco c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 10094/10) și Mozer c. Moldovei și Rusiei (cererea nr. 11138/10).

Aviz din 21 iunie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de...

Aviz din 21 iunie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de modificare şi completare a hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 14 din...

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în martie 2010

În martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Lazo c. Moldovei (cererea nr.45602/07), Moscalev c. Moldovei (cererea nr. 844/06), Timpul de Dimineață c. Moldovei (cererea nr. 16674/06), Stepuleac c. Moldovei (cererile nr. 20269/09 și 24065/09) și Stati și Marinescu c. Moldovei (cererea nr. 19828/09).

Aviz din 15 iunie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de...

Aviz din 15 iunie 2010 adresat Ministerului Justiţiei la proiectul de Lege privind compensarea de către stat a prejudiciului cauzat în urma încălcării termenului...

Protocolul nr. 14 la CEDO a intrat în vigoare

La 1 iunie 2010, Protocolul nr. 14 la CEDO a intrat în vigoare după ce a fost ratificat de către toate statele membre ale Consiliului Europei. Acesta a fost elaborat pentru a garanta eficiența sistemului european de protecție a drepturilor omului garantat prin Convenție. Protocolul nr. 14 prevede o serie de modificări în vederea perfecționării mecanismului de examinare a cauzelor de către Curte și simplificării procedurii de examinare, precum și sporirii independenței judecătorilor Curții.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Textul Convenţiei este prezentat aşa cum a fost amendat în conformitate cu dispoziţiile Protocolului nr. 14 (STE nr. 194) începând cu intrarea acestuia în vigoare la data de 1 iunie 2010.