Acasă 2010 mai

Arhive Lunare: mai 2010

CtEDO a pronunțat hotărârile Anușca c. Moldovei și Vetrenko c. Moldovei

La 18 mai 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice hotărârile sale în cauzele Anușca c. Moldovei (cererea nr. 24034/07) și Vetrenko c. Moldovei (cererea nr. 36552/02). În cauza Anușca c. Moldovei, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 2 CEDO în urma anchetei neefective a decesului unui soldat și a acordat EUR 8,000 cu titlu de daune morale. În cauza Vetrenko c. Moldovei, cu 4 voturi la 3, a fost constatată violarea art. 6 § 1 CEDO, deoarece instanțele naționale au motivat insuficient hotărârile lor prin care au condamnat reclamantul pentru comiterea unui omor. Curtea a acordat reclamantului EUR 5,000 cu titlu de daune morale și EUR 650 cu titlu de costuri și cheltuieli.

A fost făcut public raportul pentru 2009 privind executarea hotărârilor CtEDO

La 14 aprilie 2010, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a prezentat cel de-al treilea raport privind supravegherea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Potrivit raportului, Comitetul de Miniștri a primit spre examinare 1,515 de hotărâri noi în 2009 în comparație cu 2008 (+9%), ceea ce a mărit numărul total al hotărârilor la 7,887. Moldova este lider la capitolul sumelor acordate prin hotărârile CtEDO cu titlu de satisfacție echitabilă, fiind obligată în anul 2009 la plata a EUR 14 mln 219 mii.