Acasă 2010 aprilie

Arhive Lunare: aprilie 2010

CtEDO s-a pronunțat în cauza Ciubotaru c. Moldovei

La 27 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea sa în cauza Ciubotaru c. Moldovei (cererea nr. 27138/04). Curtea a constatat că refuzul de a schimba apartenența etnică în actele de identitate ale reclamantului consituie o încălcare a dreptului la viața privată.

Marea Cameră a CtEDO a pronunțat hotărârea Tănase c. Moldovei

La 27 aprilie 2010, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Tănase c. Moldovei (cererea nr. 7/08). Curtea a constatat că prevederile care interzic deputaților aleși, care dețin cetățenie multiplă, să fie membri ai Parlamentului, sunt disproporționate și a considerat, în unanimitate, că a existat violarea art. 3 Protocolul nr. 1 la CEDO.

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în februarie 2010

În luna februarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Bisir și Alții c. Moldovei (cererea nr. 42973/05), Iudin c. Moldovei (cererea nr. 7347/04), Grosu c. Moldovei (cererea nr. 36170/05), Morozan c. Moldovei (cererea nr. 6503/04), Cicala c. Moldovei (cererea nr. 45778/05) și Genderdoc-M c. Moldovei (cererea nr. 9106/06).

CtEDO a adoptat hotărârile Brega c. Moldovei și Racu c. Moldovei

La 20 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârile Brega c. Moldovei (cererea nr. 52100/08) și Racu c. Moldovei (cererea nr. 13136/07). În cauza Brega c. Moldovei, Curtea a constatat violarea art. 3, art. 5 § 1 (c) și a art. 11 CEDO și a acordat compensație în sumă de EUR 8,000. În cauza Racu c. Moldovei, Curtea a radiat cererea în urma declarației Guvernului care s-a obligat să achite reclamantului EUR 1,800 în urma executării întârziate a hotărârii judecătorești.

Scrisoare din 19 aprilie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind analiza jurisprudenţei...

Scrisoare din 19 aprilie 2010 adresată Curţii Constituţionale privind analiza jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele referitoare la restricţionarea accesului la justiţie...

Cererile comunicate de CtEDO Guvernului Moldovei în ianuarie 2010

În luna ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat următoarele cereri Guvernului Moldovei: Dimitrov c. Moldovei (cererea nr. 22254/08), Pavlicenco c. Moldovei (cererea nr. 41219/07), Segheti c. Moldovei (cererea nr. 39584/07), Ciorap c. Moldovei (cererea nr. 32896/07), Cociorva c. Moldovei (cererea nr. 7456/08), Ionel c. Moldovei (cererea nr. 24032/08) și Pîrnău c. Moldovei (cererea nr. 37225/07).

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei adoptate în februarie 2010

În februarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat deciziile Chiforiuc c. Moldovei (cererea nr.41744/02), Ursu c. Moldovei (cererea nr. 28534/03), Coșleț c. Moldovei (cererea nr. 42365/07) și Sandu c. Moldovei (cererea nr. 29729/07).

CtEDO a dat câștig de cauză deținuților moldoveni într-o cauză c....

La 6 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârea sa în cauza Stegărescu și Bahrin c. Portugaliei (cererea nr. 46194/06). Curtea a conchis că imposibilitatea deținuților de a contesta plasarea sa în celula cu regim de securitate înaltă este contrară Convenției.

CtEDO a adoptat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Lungu c....

La 6 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Lungu c. Moldovei (cererea nr. 17911/08). Curtea a radiat cererea reclamanților de pe rol în temeiul acordului amiabil încheiat între părți.