Acasă 2010 martie

Arhive Lunare: martie 2010

CtEDO a pronunțat hotărârea Petrenco c. Moldovei

La 30 martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Petrenco c. Moldovei (cererea nr. 20928/05). Curtea a constatat, în unanimitate, că nu a avut loc violarea art. 6 § 1 CEDO; iar, cu 6 voturi la 1, a constatat violarea art. 8 CEDO. Instanța a acordat reclamantului EUR 1,200 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 300 cu titlu de costuri și cheltuieli.

Moldova a fost condamnată pentru încălcarea dreptului la viață în cauza...

La 23 martie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Iorga c. Moldovei (cererea nr. 12219/05). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 2 CEDO sub aspect procedural privind ineficiența anchetei efectuate de autorități privind cauza morții fiului reclamantei și a acordat reclamantei EUR 12,000 cu titlu de prejudiciu moral.

CtEDO a adoptat decizia de inadmisibilitate a cererilor Demopoulos și a...

La 5 martie 2010, CtEDO a declarat inadmisibile cererile Demopoulos și alte 7 cereri c. Turciei (cererile nr. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 14163/04, 10200/04, 19993/04 ș 21819/04). Reclamanții sunt 17 ciprioți de origine ciprioto-greacă care pretind că au fost împiedicați să folosească proprietățile lor și/sau să aibă acces la casele lor din Ciprul de nord, care era sub controlul „Republicii Turce a Ciprului de Nord”. Proprietatea lor includea diferite loturi de pământ, unele dintre acestea erau cultivate, iar pe altele erau construite case sau clădiri.

Sinteza deciziilor CtEDO c. Moldovei pronunțate în ianuarie 2010

În ianuarie 2010, CtEDO a pronunțat deciziile X c. Moldovei (cererea nr. 37507/02), Musaji și Madan c. Moldovei (cererea nr. 2856/05), Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 7467/06), Filimonova c. Moldovei (cererea nr. 21136/03) și Șumila și Alți 6 c. Moldovei (cererile nr. 41369/05, 41556/05, 42308/05, 33566/06, 33567/06, 33568/06, 33570/06).

CtEDO a emis cel de-al doilea aviz consultativ

La 22 ianuarie 2010, CtEDO a adoptat cel de-al doilea aviz consultativ al său și a conchis, în unanimitate, că lista candidaților pentru alegerea judecătorului la CtEDO din partea unui anumit stat, care deja a fost depusă la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, nu poate fi retrasă și înlocuită cu o nouă listă după expirarea termenului-limită indicat de către Adunarea Parlamentară pentru depunerea listei.