Acasă 2010 februarie

Arhive Lunare: februarie 2010

Reforma CtEDO decisă la conferința de la Interlaken

La 18 și 19 februarie 2010, în cadrul președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Elveția a organizat o Conferință Ministerială la Interlaken cu scopul de a stimula reformarea Curții Europene a Drepturilor Omului. Lucrările Conferinței s-au finalizat prin adoptarea unei declarații a reprezentanților celor 47 de state membre la CoE. Declarația conține un plan de acțiuni care prevede o listă de măsuri pe termen scurt și mediu, precum și o agendă de implementare a acestora.

Apel în răspuns la declarația dlui Ion MURUIANU, președintele CSJ

La 13 februarie 2010, în cadrul discursului său ținut la Adunarea Generală a Judecătorilor, Președintele Curții Supreme de Justiție, dl Ion MURUIANU, s-a referit, chiar la începutul discursului, la condamnarea Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. El a declarat „cu toată responsabilitatea” că „pe marginea numitului fenomen se fac diverse speculații și insinuații neghioabe, unele mai șocante decât altele” cu scop de „reclamă pentru unii avocați; lustruirea fariseică a imaginii unora și ponegrirea, cu orice preț, a altor magistrați; și defăimarea premeditată a întregului sistem judiciar”. Acest discurs a fost citit de pe hârtie și, ulterior, plasat pe pagina web a Curții Supreme de Justiție.

Rezumatul deciziilor CtEDO c. Moldovei pronunțate în decembrie 2009

În decembrie 2009, CtEDO a pronunțat deciziile Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova c. Moldovei (cererea nr. 67300/01), Turchin c. Moldovei (cererea nr. 32808/07) și Netanyahu c. Moldovei (cererea nr. 23270/09).

Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO în anul 2009

În anul 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 30 de hotărâri care vizează Republica Moldova. Urmând tradiția din anii precedenți, asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a întocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de către Republica Moldova, în anul 2009, a cauzelor la Curte.

CtEDO s-a pronunțat în cauza Partidul Popular Creștin Democrat (nr. 2)...

La 2 februarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea Partidul Popular Creștin Democrat (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 25196/04). Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 11 CEDO, deoarece refuzul Consiliului municipal Chișinău de a autoriza demonstrația organizată de partidul reclamant din 25 ianuarie 2004 a constituit o încălcare a dreptului reclamantului la libera asociere. Curtea a acordat partidului reclamant EUR 3,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 1,000 cu titlu de costuri și cheltuieli.

A fost făcut public raportul de activitate al CtEDO pentru anul...

La 28 ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul său de activitate pentru anul 2009. Potrivit acestui raport, în anul 2009, CtEDO a pronunțat 1,625 de hotărâri, dintre care 52% vizează patru state membre: Turcia, Rusia, România și Polonia. Moldova s-a clasat printre primele 8 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. În ceea ce privește indicele numărului de cereri depuse după numărul populației, în anul 2009, Moldova se află pe locul 4, după Georgia, Montenegro și Liechtenstein, cu indicele 3.70 de cereri la 10,000 de locuitori. Prin hotărârile pronunțate în 2009, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensații în mărime de EUR 2,112,549.25.